EDUROAM logo

Od 28. 2. 2009 je v BFÚ AV ČR v Brně v provozu připojení k síti EDUROAM (wikiwww.eduroam.czwww.eduroam.org). Jedná se o transpatentní propojení akademických počítačových sítí s připojením koncových zařízení uživatelů (notebook, PDA, WiFi telefon) převážně pomocí bezdrátové (WiFi) sítě ale i přes připojení kabelem. Uživatel s účtem v síti eduroam se může se svým mobilním zařízením (notebook, ...) připojit k počítačové síti kdekoli, kde je síť eduroam dostupná (akademická pracoviště v ČR, v Evropě, v Austrálii a v Kanadě). Stejně tak i návštěva, která přijde do BFÚ z jiné akademické instituce může síť eduroam využít k získání síťové konektivity. 
Přípojení k síti eduroam je dostupné v hlavní budově BFÚ v aule, v klubovně, v knihovně a v ředitelně, ale také v dalších budovách areálu.
 K připojení uživatele do sítě eduroam je třeba:

  • Uživatelský účet - zaměstnancům BFÚ na požádání zřídí správa sítě BFÚ, návštěvy a hosté musí mít uživatelský účet zřízený u své domovské organizace.
  • Správně nakonfigurovaný notebook s nainstalovanými nejnovějšími bezpečnostními záplatami a s aktuálním antivirovým programem nebo jiné WiFi zařízení.
    • Návod k nastavení (.pdf).

Podmínky připojení:
Pravidla pro používání sítě eduroam jsou definována roamingovou politikou této sítě. Uživatelé mají následující povinnosti:

  • Každý uživatel roamingu je povinen se řídit podmínkami roamingu hostující a domácí sítě a dále zásadami přijatelného užití akademické sítě CESNET - viz www.cesnet.cz.
  • Každý uživatel roamingu je povinen okamžitě reagovat na výzvy a pokyny správy sítě hostující i domácí sítě a roamingového centra CESNETu.
  • Každý uživatel roamingu je plně odpovědný za zneužití svých osobních údajů (heslo, certifikát, ...), umožňujících mu přístup do sítě.

 

IP adresy jsou přidělovány z rozsahu 147.231.203.224-254.
Blokovane porty: 25, 67, 68, 69, 110, 135, 137, 138, 139, 161, 162, 445, 593.

Další informace a návody pro různé operační systémy lze najít zde.

Technická podpora:
Ing. Jan Kovařík
 telefon: +420 541 517 517

Označení a logo eduroam jsou registrovanou ochrannou známkou společnosti GÉANT.