Blahopřejeme ke zvolení prof. RNDr. Janu Vondráčkovi, Ph.D. do Akademické rady AV ČR a doc. RNDr. Evě Bártové, Ph.D., DSc. ke zvolení do Vědecké rady AV ČR.

8. 4. 2021

Blahopřejeme ke zvolení prof. RNDr. Janu Vondráčkovi, Ph.D. do Akademické rady AV ČR a doc. RNDr. Evě Bártové, Ph.D., DSc. ke zvolení do Vědecké rady AV ČR. Oba naši kandidáti byli zvoleni na LVII. zasedání Akademického sněmu dne 23.3.2021 pro funkční období 2021 -2025. Více informací o volbě: https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Volby-opet-online.-Akademie-si-zvolila-vedeni-pro-dalsi-funkcni-obdobi/

Na prvním zasedání AR AV ČR byl prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. pověřen řešením koncepčních otázek vědecké přípravy a spolupráce AV ČR s vysokými školami, včetně doktorských studijních programů, a spolupráce s resortními pracovišti, včetně společných pracovišť.