Čestná oborová ocenění byla udělena pracovníkům BFÚ

12. 2. 2017

Ve středu 22. února 2017 převzali z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše čestná oborová ocenění pracovníci Biofyzikálního ústavu AV ČR. Medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách získal prof. Boris Vyskot za výzkum v oblasti genetiky rostlin. Medailí Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách byl oceněn prof. Emil Paleček, dnes jeden z nejcitovanějších autorů práce týkající se DNA.

Boris Vyskotpatří mezi nejuznávanější osobnosti v oblasti genetiky rostlin. Zpočátku se zabýval experimentální fyziologií rostlin, studoval příčiny nádorového bujení a spolu s Milanem Bezděkem zkonstruoval první transgenní rostliny v naší zemi. Strávil několik let v zahraničí, zejména v Howard Hughes Medical Institute v Ann Arbor a na Univerzitě v Bordeaux. V současné době se zabývá studiem struktury, funkce a evoluce pohlavních chromozomů rostlin a v této oblasti patří mezi nejcitovanější autory na světě. Mezi jeho nejvýznamnější výsledky patří analýza epigenetických mechanizmů řídících procesy pohlavní diferenciace. Boris Vyskot je velmi aktivním pedagogem. Vede přednášky vývojové genetiky a epigenetiky na Masarykově, Mendelově a Palackého univerzitě.

Emil Palečeksvými pracemi o elektrochemii DNA založil nové vědecké pole a po celá desetiletí jeho laboratoř patřila k vedoucím na tomto poli. Ještě jako student doktorského studia publikoval v roce 1958 práci ukazující, že báze DNA i RNA jsou elektroaktivní a poskytují analyticky využitelné elektrochemické signály. Emil Paleček patří k malému počtu žijících vědců, kteří se s Jaroslavem Heyrovským setkali v laboratoři. V roce 1961 získal Emil Paleček Heyrovského cenu pro mladé vědce. V současnosti se Emil Paleček zabývá elektrochemií nekonjugovaných bílkovin, chemickou modifikací, elektrochemickou analýzou a imunoanalýzou glykanů a glykoproteinů ve vztahu k onkologii. V roce 2015 publikoval na toto téma další článek v Chemical Reviews, který se zařadil mezi 1 % nejcitovanějších prací. V roce 2014 mu byla udělena Vládou ČR cena Česká hlava.