Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

 

Adresa pro doručování analogových dokumentů a přenosných technických nosičů dat:

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Královopolská 2590/135

612 65 Brno

 

Úřední hodiny podatelny:pondělí až pátek: 9:00-11:00, 12:00-14:00

Elektronická adresa podatelny:ibp@ibp.cz

Identifikátor datové schránky:vpgnqkv

Datové formáty, v nichž se dokumenty přijímají v digitální podobě:

*.TXT

prostý text

*.RTF

dokument v textovém standardu RTF

*.PDF

dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®

*.DOC

dokument MS Word

*.XLS

dokument MS Excel

*.XML

Extensible Markup Language Document

*.PPT

MS PowerPoint Presentation

*.JPG/*.JPEG/*.JFIF

Joint Photographic Experts Group File Interchange Format

*.GIF

Graphics Interchange Format

 

Pracoviště přijímá dokumenty v digitální podobě:

  1. prostřednictvím elektronické adresy podatelny: ibp@ibp.cz
  2. prostřednictvím datové schránky: vpgnqkv
  3. osobně na podatelně na médiu pro přenášení elektronických dokumentů (CD, DVD, USB)

 

Pracoviště nezpracovává:

  1. dokumenty doručené neúplné, nečitelné nebo jinak poškozené, když se nepodaří ani ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit,

  2. dokumenty, u kterých nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje,

  3. datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích pracoviště, popř. způsobilý poškodit pracoviště zneužitím informací).