Aktuální události

 
 

Jménem organizačního výboru Vás srdečně zveme k účasti na "11th International Human Peroxidase Meeting" v Brně.
Tato konference již mnoho let slouží jako hlavní celosvětové setkání pro výzkumné pracovníky v oblasti savčích hemových peroxidáz (myeloperoxidáza, eosinofilní peroxidáza, lakoperoxidáza, tyroidní peroxidáza), kteří studují jejich úlohu v lidském zdraví a nemoci.

Významná výzkumná činnost

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky (BFÚ) byl založen v r. 1955 a stal se významnou součástí infrastruktury výzkumu v Československu, později v České republice. V současné době se vědci BFÚ věnují základnímu výzkumu v různých oborech biofyziky, biologie a chemie. Výzkum se realizuje pomocí řady biofyzikálních metod, jako je konfokální mikroskopie založená na fluorescenčních metodách, vícekanálová flow-cytometrie a sortování, CD spektroskopie, počítačové modelování a elektrochemie. BFÚ představuje výzkumné centrum ČR, ve kterém jsou realizovány epigenetické studie, jež představují jeden z významných trendů světové vědy. Mohou se zde významně uplatnit jak chemické, tak biologické i biofyzikální postupy. Z praktického hlediska je věnována pozornost i radiační ochraně a její výuce na MU v Brně. Svou činností vědci BFÚ přispívají ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v ČR, k rozvoji biotechnologií a transferu výsledků výzkumu do praxe. V rámci předmětu své činnosti vědecké týmy BFÚ rozvíjejí mezinárodní spolupráci, včetně organizování mezinárodních vědeckých konferencí, seminářů a zaškolování zahraničních studentů a post doktorandů v laboratořích, které jsou vybaveny moderními technologiemi. Ve spolupráci s vysokými školami vědci BFÚ vychovávají studenty, významně se podílí na pedagogické činnosti několika univerzit v ČR. Výukové aktivity jsou realizovány především ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Palackého v Olomouci.

Našim cílem je upevňovat pozici špičkového národního centra pro excelentní výzkum; pracujeme současně na posílení naší pozice v mezinárodním měřítku. Každým rokem vědci BFÚ řeší více než 50 národních grantových projektů a vychovávají více než 70 pregraduálních a postgraduálních studentů. Řada vědců ústavu byla nebo je hlavními řešiteli mezinárodních projektů, jako jsou projekty garantované Norskými fondy, EU granty Marie Curie, COST projekty nebo projekty podpořené z Howard Hughes Medical Institute v USA nebo Wellcome Trust, UK. Vedení ústavu podporuje vědecký výzkum formou interní podpory výzkumu. Chceme vytvořit podmínky k tomu, aby k nám přicházeli vědecky nejschopnější lidé a činili zásadní objevy ve vědních oblastech, které spadají do celkové koncepce BFÚ. Pro nejlepší vědce je na našem ústavu zachována akademická svoboda a je zajištěna velmi dobrá finanční i technická podpora. Oborná práce jednotlivých týmů BFÚ nachází odezvu ve vysoké citovanosti vědeckých prací, které byly v ústavu vytvořeny. V ústavu pracují renomovaní vědci, jako je laureát nejprestižnější národní ceny Česká hlava a Neuron, prof. Emil Paleček (počet citací podle WoS 14347), prof. Viktor Brabec (počet citací 11340) nebo laureát Akademické prémie a jeden z nejcitovanějších vědců ČR, prof. Jiří Šponer (počet citací 18856). Vedení ústavu rovněž podporuje aktivity mladých vědců. Z mladší generace (do 35 let) byla oceněna řada posttdoktorandů prestižní cenou Otty Wichterleho (cena Akademie věd ČR), jsou to Jiří Fajkus, Olga Nováková, Jiří Šponer, Miroslav Fojta, Jana Kašpárková, Stanislav Hasoň, Luděk Havran, Václav Brázda, Judit Šponerová, Lukáš Kubala, Jaroslav Malina, Roman Hobza, Martin Falk, Kamila Réblová, Veronika Ostatná, Hana Pivoňková, Michaela Pekarová, Zdeněk Kubát, Soňa Legartová a Vojtěch Novohradský. Významní vědci BFÚ a mladí vědečtí pracovníci garantují dlouhodobě vynikající vědeckou úroveň Biofyzikálního ústavu.