News

Prof. Jiři Šponer has been awarded Praemium Academiae

Scientist from our Institute, prof. Jiri Sponer, has been awarded on 25th June 2014 in Academy of Sciences at Prague by president of the Academy of Sciences, prof. Jiri Drahos, prestigious Praemium Academiae.

Mgr. Michaela Pekarová, Ph.D. převzala Prémii Otto Wichterleho


New publications

Contrasting Patterns of Transposable Element and Satellite Distribution on Sex Chromosomes (XY1Y2) in the Dioecious Plant Rumex acetosa

Steflova, P., Tokan, V., Vogel, I., Lexa, M., Macas, J., Novak, P., Hobza, R., Vyskot, B., Kejnovsky, E.

Arrangement of nuclear structures is not transmitted through mitosis but is identical in sister cells

Orlova, DY., Stixova, L., Kozubek, S., Gierman, HJ., Sustackova, G., Chernyshev, AV., Medvedev, RN., Legartova, S., Versteeg, R., Matula, P., Stoklasa, R., Bartova, E.

Electrocatalysis in proteins, nucleic acids and carbohydrates

Palecek, E., Bartosik, M., Ostatna, V., Trefulka, M.
Further publications

Selected results

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Komplexy šestimocného osmia jako nástroje pro specifické značení cukerných zbytků v biopolymerech

In the area of electroactive labeling of natural polysaccharides this work opens new possibilities for the analysis of glycoproteins or other biomolecules possessing sugar moieties.

Farmakologická stimulace ionizujícím zářením poškozené krvetvorby

Ozáření masivními dávkami ionizujícího záření, k jakému může dojít např. při haváriích jaderných zařízení nebo v důsledku teroristického zneužití zdrojů radiace, vede k vážným, často smrtelným následkům. 

Further results