News

BFÚ spolupořádá mezinárodní konferenci

XXXV. Moderní elektrochemické metody

SYLICA Workshop on electrochemical analysis of biomolecules and its applications in diagnostics

The workshop is devoted to electrochemical properties of nucleic acids, protein and carbohydrates, their modification with redox and other labels, and applications in biosensing and molecular diagnostics. The goal of the workshop is to bring together and stimulate discussion among researchers, potential users of new biosensors and bioassays and producers of bioanalytical/diagnostic kits and instruments.

Selected results

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Fagocyty ve zdraví a nemoci

Fagocyty (neutrofily, monocyty, makrofágy) jsou nezastupitelnými buňkami první obranné linie, chránicími tělo před invadujícími mikrobiálními patogeny. 

Unfolding/denaturation and aggregation of proteins viewed by electrochemical methods

Pioneering work of the group headed by prof. E. Paleček in the field of electrochemical analysis of proteins based on their electrocatalytic activity giving rise to “peak H”.

Further results