News

BFÚ spolupořádá mezinárodní konferenci

XXXV. Moderní elektrochemické metody

SYLICA Workshop on electrochemical analysis of biomolecules and its applications in diagnostics

The workshop is devoted to electrochemical properties of nucleic acids, protein and carbohydrates, their modification with redox and other labels, and applications in biosensing and molecular diagnostics. The goal of the workshop is to bring together and stimulate discussion among researchers, potential users of new biosensors and bioassays and producers of bioanalytical/diagnostic kits and instruments.

New publications

Basic nuclear processes affected by histone acetyltransferases and histone deacetylase inhibitors

Legartova, S., Stixova, L., Strnad, H., Kozubek, S., Martinet, N., Dekker, FJ., Franek, M., Bartova, E.

Guanine quadruplex formation by RNA/DNA hybrid analogs of Oxytricha telomere G(4)T(4)G(4) fragment

Vondruskova, J., Kypr, J., Kejnovska, I., Fialova, M., Vorlickova, M.

Flavonoids Inhibit the Respiratory Burst of Neutrophils in Mammals

Ciz, M., Denev, P., Kratchanova, M., Vasicek, O., Ambrozova, G., Lojek, A.
Further publications

Selected results

Osmium tetroxide, 2,2'-bipyridine (Os,bipy): Electroactive marker for probing accessibility of tryptophan residues in proteins.

Os,bipy forms at physiological conditions electroactive covalent adducts with tryptophan residues. 

Struktura buněčného jádra a řízení buněčných procesů

Laboratoř molekulární cytologie a cytometrie z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky má rozsáhlou zkušenost ve studiu 3D-jaderné architektury buněčných jader pomocí konfokální mikroskopie (Bártová et al., 2005, 2008; Harničarová et al., 2006; Kozubek M. et al., 1999; Kozubek S., 1997, 2000). 

Fagocyty ve zdraví a nemoci

Fagocyty (neutrofily, monocyty, makrofágy) jsou nezastupitelnými buňkami první obranné linie, chránicími tělo před invadujícími mikrobiálními patogeny. 

Further results