New publications

The effect of lipid peroxidation products on reactive oxygen species formation and nitric oxide production in lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 macrophages

Ambrozova, G., Pekarova, M., Lojek, A.

Electrocatalysis in proteins, nucleic acids and carbohydrates

Palecek, E., Bartosik, M., Ostatna, V., Trefulka, M.

Unique DNA Binding Mode of Antitumor Trinuclear Tridentate Platinum(II) Compound

Olivova, R., Kasparkova, J., Vrana, O., Vojtiskova, M., Suchankova, T., Novakova, O., He, WJ., Guo, ZJ., Brabec, V.
Further publications

Selected results

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Komplexy šestimocného osmia jako nástroje pro specifické značení cukerných zbytků v biopolymerech

In the area of electroactive labeling of natural polysaccharides this work opens new possibilities for the analysis of glycoproteins or other biomolecules possessing sugar moieties.

Electroactive labeling of DNA and PNA by osmium tetroxide complexes

The labeling reaction can be performed in any biochemical or biological laboratory without any special requirements for equipment or expertise.

Further results