News

Virtuální prohlídka Biofyzikálního ústavu AV ČR


Gratulace Soni Legartové

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Soni Legartové k získání Prémie Otto Wichterleho

New publications

Can We Execute Stable Microsecond-Scale Atomistic Simulations of Protein-RNA Complexes?

Krepl, M., Havrila, M., Stadlbauer, P., Banas, P., Otyepka, M., Pasulka, J., Stefl, R., Sponer, J.

Conformation and recognition of DNA damaged by antitumor cis-dichlorido platinum(II) complex of CDK inhibitor bohemine

Novakova, O., Liskova, B., Vystrcilova, J., Suchankova, T., Vrana, O., Starha, P., Travnicek, Z., Brabec, V.

Three TERT genes in Nicotiana tabacum

Sykorova, E., Fulneckova, J., Mokros, P., Fajkus, J., Fojtova, M., Peska, V.

The level and distribution pattern of HP1 beta in the embryonic brain correspond to those of H3K9me1/me2 but not of H3K9me3

Bartova, E., Vecera, J., Krejci, J., Legartova, S., Pachernik, J., Kozubek, S.

Molecular dynamic simulations of protein/RNA complexes: CRISPR/Csy4 endoribonuclease

Estarellas, C., Otyepka, M., Koca, J., Banas, P., Krepl, M., Sponer, J.
Further publications

Selected results

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Komplexy šestimocného osmia jako nástroje pro specifické značení cukerných zbytků v biopolymerech

In the area of electroactive labeling of natural polysaccharides this work opens new possibilities for the analysis of glycoproteins or other biomolecules possessing sugar moieties.

Sequencing of telomeres in onion

Twenty years old challenge - unknown telomeric sequence in onion and garlic from genus Allium, plants with large genomes and relatively low chromosomal numbers was solved. New ″onion″ motif, (CTCGGTTATGGG)n, is the longest and the most divergent known plant telomere variant so far.

Struktura buněčného jádra a řízení buněčných procesů

Laboratoř molekulární cytologie a cytometrie z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky má rozsáhlou zkušenost ve studiu 3D-jaderné architektury buněčných jader pomocí konfokální mikroskopie (Bártová et al., 2005, 2008; Harničarová et al., 2006; Kozubek M. et al., 1999; Kozubek S., 1997, 2000). 

Komplexy platiny a ruthenia: Od poškození DNA k léčbě rakoviny

Oddělení Molekulární biofyziky a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně vedené prof. RNDr. Viktorem Brabcem, DrSc. se zabývá studiem molekulárních mechanismů protinádorové účinnosti komplexů přechodných kovů moderními metodami molekulární biofyziky a biologie. 

Further results