News

Den otevřených dveří 4. 11. 2016

International Conference on Cell Biology and Radiobiology

The International Conference on Cell Biology and Radiobiology is being organized by the Institute of Biophysics, v.v.i., in Brno in 8th – 10th September 2016.

New publications

Cell differentiation along multiple pathways accompanied by changes in histone acetylation status

Legartova, S., Kozubek, S., Franek, M., Zdrahal, Z., Lochmanova, G., Martinet, N., Bartova, E.

Substitution-Inert Trinuclear Platinum Complexes Efficiently Condense/Aggregate Nucleic Acids and Inhibit Enzymatic Activity

Malina, J., Farrell, NP., Brabec, V.

Methylation of plant telomeric DNA: what do the results say?

Majerova, E., Fojtova, M., Mandakova, T., Fajkus, J.

High-Energy Chemistry of Formamide: A Simpler Way for Nucleobase Formation

Ferus, M., Michalcikova, R., Shestivska, V., Sponer, J., Sponer, JE., Civis, S.

The Thermodynamics of Translesion DNA Synthesis Past Major Adducts of Enantiomeric Analogues of Antitumor Cisplatin

Malina, J., Novakova, O., Natile, G., Brabec, V.
Further publications

Selected results

Komplexy platiny a ruthenia: Od poškození DNA k léčbě rakoviny

Oddělení Molekulární biofyziky a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně vedené prof. RNDr. Viktorem Brabcem, DrSc. se zabývá studiem molekulárních mechanismů protinádorové účinnosti komplexů přechodných kovů moderními metodami molekulární biofyziky a biologie. 

Detecting DNA damage and monitoring of enzymatic DNA processing by electrochemical methods

Electrochemical approaches have been applied to detect specific nucleobase lesions and to design fast techniques for the monitoring of DNA-processing enzymes activity.

Sequencing of telomeres in onion

Twenty years old challenge - unknown telomeric sequence in onion and garlic from genus Allium, plants with large genomes and relatively low chromosomal numbers was solved. New ″onion″ motif, (CTCGGTTATGGG)n, is the longest and the most divergent known plant telomere variant so far.

Unfolding/denaturation and aggregation of proteins viewed by electrochemical methods

Pioneering work of the group headed by prof. E. Paleček in the field of electrochemical analysis of proteins based on their electrocatalytic activity giving rise to “peak H”.

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Further results