News

BFÚ spolupořádá mezinárodní konference

47th Heyrovský Discussion: Electrochemistry of Organic and Bioactive Compounds
XXXIV. Moderní elektrochemické metody

New publications

DNA conformation and repair of polymeric natural DNA damaged by antitumor azolato-bridged dinuclear Pt-II complex

Mlcouskova, J., Kasparkova, J., Suchankova, T., Komeda, S., Brabec, V.

Completion of cell division is associated with maximum telomerase activity in naturally synchronized cultures of the green alga Desmodesmus quadricauda

Sevcikova, T., Bisova, K., Fojtova, M., Lukesova, A., Hrckova, K., Sykorova, E.

Mechanistic insights into toxic effects of a benzotriazolate-bridged dinuclear platinum(II) compound in tumor cells

Olivova, R., Stepankova, J., Muchova, T., Novohradsky, V., Novakova, O., Vrana, O., Kasparkova, J., Brabec, V.
Further publications

Selected results

Komplexy platiny a ruthenia: Od poškození DNA k léčbě rakoviny

Oddělení Molekulární biofyziky a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně vedené prof. RNDr. Viktorem Brabcem, DrSc. se zabývá studiem molekulárních mechanismů protinádorové účinnosti komplexů přechodných kovů moderními metodami molekulární biofyziky a biologie. 

Struktura buněčného jádra a řízení buněčných procesů

Laboratoř molekulární cytologie a cytometrie z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky má rozsáhlou zkušenost ve studiu 3D-jaderné architektury buněčných jader pomocí konfokální mikroskopie (Bártová et al., 2005, 2008; Harničarová et al., 2006; Kozubek M. et al., 1999; Kozubek S., 1997, 2000). 

Komplexy šestimocného osmia jako nástroje pro specifické značení cukerných zbytků v biopolymerech

In the area of electroactive labeling of natural polysaccharides this work opens new possibilities for the analysis of glycoproteins or other biomolecules possessing sugar moieties.

Further results