News

Čestná oborová ocenění byla udělena pracovníkům BFÚ

Ve středu 22. února 2017 převzali z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše čestná oborová ocenění pracovníci Biofyzikálního ústavu AV ČR. Medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách získal prof. Boris Vyskot za výzkum v oblasti genetiky rostlin. Medailí Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách byl oceněn prof. Emil Paleček, dnes jeden z nejcitovanějších autorů práce týkající se DNA.

BFÚ spolupořádá konferenci

XXXVII. MODERNÍ ELEKTROCHEMICKÉ METODY

Selected results

Komplexy platiny a ruthenia: Od poškození DNA k léčbě rakoviny

Oddělení Molekulární biofyziky a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně vedené prof. RNDr. Viktorem Brabcem, DrSc. se zabývá studiem molekulárních mechanismů protinádorové účinnosti komplexů přechodných kovů moderními metodami molekulární biofyziky a biologie. 

Komplexy šestimocného osmia jako nástroje pro specifické značení cukerných zbytků v biopolymerech

In the area of electroactive labeling of natural polysaccharides this work opens new possibilities for the analysis of glycoproteins or other biomolecules possessing sugar moieties.

Plant Genetics in Brno

Electroactive labeling of DNA and PNA by osmium tetroxide complexes

The labeling reaction can be performed in any biochemical or biological laboratory without any special requirements for equipment or expertise.

Unfolding/denaturation and aggregation of proteins viewed by electrochemical methods

Pioneering work of the group headed by prof. E. Paleček in the field of electrochemical analysis of proteins based on their electrocatalytic activity giving rise to “peak H”.

Further results