News

BFÚ spolupořádá konferenci

XXXVI. Moderní elektrochemické metody

New publications

Ribosomal RNA genes evolution in Tragopogon: A story of New and Old World allotetraploids and the synthetic lines

Malinska, H., Tate, JA., Mavrodiev, E., Matyasek, R., Lim, KY., Leitch, AR., Soltis, DE., Soltis, PS., Kovarik, A.

High-energy chemistry of formamide: A unified mechanism of nucleobase formation

Ferus, M., Nesvorny, D., Sponer, J., Kubelik, P., Michalcikova, R., Shestivska, V., Sponer, JE., Civis, S.

A Broad Phylogenetic Survey Unveils the Diversity and Evolution of Telomeres in Eukaryotes

Fulneckova, J., Sevcikova, T., Fajkus, J., Lukesova, A., Lukes, M., Vlcek, C., Lang, BF., Kim, E., Elias, M., Sykorova, E.

Thermodynamic stability and energetics of DNA duplexes containing major intrastrand cross-links of second-generation antitumor dinuclear Pt-II complexes

Florian, J., Kasparkova, J., Farrell, NP., Brabec, V.

Can voltammetry distinguish glycan isomers?

Trefulka, M., Palecek, E.
Further publications

Selected results

Komplexy platiny a ruthenia: Od poškození DNA k léčbě rakoviny

Oddělení Molekulární biofyziky a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně vedené prof. RNDr. Viktorem Brabcem, DrSc. se zabývá studiem molekulárních mechanismů protinádorové účinnosti komplexů přechodných kovů moderními metodami molekulární biofyziky a biologie. 

Fagocyty ve zdraví a nemoci

Fagocyty (neutrofily, monocyty, makrofágy) jsou nezastupitelnými buňkami první obranné linie, chránicími tělo před invadujícími mikrobiálními patogeny. 

Struktura buněčného jádra a řízení buněčných procesů

Laboratoř molekulární cytologie a cytometrie z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky má rozsáhlou zkušenost ve studiu 3D-jaderné architektury buněčných jader pomocí konfokální mikroskopie (Bártová et al., 2005, 2008; Harničarová et al., 2006; Kozubek M. et al., 1999; Kozubek S., 1997, 2000). 

Úloha molekul ribonukleové kyseliny v buněčných procesech

Zjištění centrální role dlouho opomíjených molekul RNA v klíčových biologických procesech v posledních 25 letech je považováno za jeden z největších převratů v biologii.

Strukturní vlastnosti DNA - nositelky genetické informace

Jedním z renomovaných světových pracovišť, systematicky a dlouhodobě se zabývajících studiem strukturních vlastností nukleových kyselin je laboratoř Prof. RNDr. Michaely Vorlíčkové, DrSc. 

Further results