Aktuality

BFÚ spolupořádá konferenci

XXXVII. MODERNÍ ELEKTROCHEMICKÉ METODY

Nové publikace

Chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells in a hydrogel system based on an enzymatically crosslinked tyramine derivative of hyaluronan

Dvorakova, J., Kucera, L., Kucera, J., Svik, K., Foglarova, M., Muthny, T., Pravda, M., Nemcova, M., Velebny, V., Kubala, L.

Nitro-oleic acid inhibits vascular endothelial inflammatory responses and the endothelial-mesenchymal transition

Ambrozova, G., Fidlerova, T., Verescakova, H., Koudelka, A., Rudolph, TK., Woodcock, SR., Freeman, BA., Kubala, L., Pekarova, M.

Noncanonical Hydrogen Bonding in Nucleic Acids. Benchmark Evaluation of Key Base-Phosphate Interactions in Folded RNA Molecules Using Quantum-Chemical Calculations and Molecular Dynamics Simulations

Zgarbova, M., Jurecka, P., Banas, P., Otyepka, M., Sponer, JE., Leontis, NB., Zirbel, CL., Sponer, J.

Walking of antitumor bifunctional trinuclear Pt-II complex on double-helical DNA

Malina, J., Kasparkova, J., Farrell, NP., Brabec, V.

Structural dynamics of possible late-stage intermediates in folding of quadruplex DNA studied by molecular simulations

Stadlbauer, P., Krepl, M., Cheatham, TE., Koca, J., Sponer, J.
Další publikace

Vybrané výsledky

Fagocyty ve zdraví a nemoci

Fagocyty (neutrofily, monocyty, makrofágy) jsou nezastupitelnými buňkami první obranné linie, chránicími tělo před invadujícími mikrobiálními patogeny. 

Farmakologická stimulace ionizujícím zářením poškozené krvetvorby

Ozáření masivními dávkami ionizujícího záření, k jakému může dojít např. při haváriích jaderných zařízení nebo v důsledku teroristického zneužití zdrojů radiace, vede k vážným, často smrtelným následkům. 

Citlivá a specifická analýza purinových nukleobází, jejich metabolitů a léků s využitím mechanicky zdrsněných uhlíkových elektrod

Na mechanicky zdrsněné uhlíkové elektrodě bylo dosaženo vynikající separace oxidačních píků kyseliny močové, xanthinu, hypoxanthinu, adeninu, guaninu, allopurinolu a oxopurinolu.

Sekvenace cibulových telomer

Dvacet let stará výzva v podobě neznámé telomerové sekvence u cibulí a česneků, tj. rostlin s velkými genomy a relativně malým počtem chromozomů byla vyřešena. Nově nalezený „cibulový“ motiv, (CTCGGTTATGGG)n, je zatím nejdelší a nejdivergovanější známá telomerová rostlinná varianta.

Struktura buněčného jádra a řízení buněčných procesů

Laboratoř molekulární cytologie a cytometrie z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky má rozsáhlou zkušenost ve studiu 3D-jaderné architektury buněčných jader pomocí konfokální mikroskopie (Bártová et al., 2005, 2008; Harničarová et al., 2006; Kozubek M. et al., 1999; Kozubek S., 1997, 2000). 

Další výsledky