Aktuality

Cibule na titulce The Plant Journal a youtube

Publikace o telomerové sekvenci v rodu česnek byla redakcí časopisu TPJ vybrána jako „doporučený článek“ s tématickým obrázkem na titulní stranu únorového vydání 2016.

BFÚ spolupořádá konferenci

XXXVI. Moderní elektrochemické metody

Nové publikace

Possible mechanisms responsible for absence of a retrotransposon family on a plant Y chromosome

Kubat, Z., Zluvova, J., Vogel, I., Kovacova, V., Cermak, T., Cegan, R., Hobza, R., Vyskot, B., Kejnovsky, E.

Polymerase synthesis of oligonucleotides containing a single chemically modified nucleobase for site-specific redox labelling

Menova, P., Cahova, H., Plucnara, M., Havran, L., Fojta, M., Hocek, M.

Enzymatic activity and catalytic hydrogen evolution in reduced and oxidized urease at mercury surfaces

Cernocka, H., Ostatna, V., Palecek, E.

A dual-targeting, apoptosis-inducing organometallic half-sandwich iridium anticancer complex

Novohradsky, V., Zerzankova, L., Stepankova, J., Kisova, A., Kostrhunova, H., Liu, Z., Sadler, PJ., Kasparkova, J., Brabec, V.

Agonist of the adenosine A(3) receptor, IB-MECA, and inhibitor of cyclooxygenase-2, meloxicam, given alone or in a combination early after total body irradiation enhance survival of gamma-irradiated mice

Hofer, M., Pospisil, M., Dusek, L., Hoferova, Z., Komurkova, D.
Další publikace

Vybrané výsledky

Oxid osmičelý, 2,2‘-bipyridin (Os,bipy): Elektroaktivní značka pro testování přístupnosti zbytků tryptofanu v bílkovinách.

Os,bipy tvoří za fyziologických podmínek elektroaktivní kovalentní sloučeniny se zbytky tryptofanu.

Rozvíjení/denaturace a agregace bílkovin sledovaná elektrochemickými metodami

Průkopnická práce skupiny vedené prof. E. Palečkem v oblasti elektrochemické analýzy bílkovin založené na jejich elektrokatalytické aktivitě dávající vznik tzv. „píku H“.

Mechanismy vazby nádorového supresoru proteinu p53 na DNA

Rozpoznávání specifických míst v DNA proteinem p53 je určeno nejen sekvencí nukleotidů vazebného místa, ale také lokální a globální strukturou DNA.

Komplexy šestimocného osmia jako nástroje pro specifické značení cukerných zbytků v biopolymerech

V oblasti elektroaktivního značení polysacharidů otevírá tato práce nové možnosti analýzy např. glykoproteinů nebo jiných biomolekul obsahujících cukerné složky.

Detekce poškození DNA a monitorování enzymatických přeměn DNA elektrochemickými metodami

Elektrochemické přístupy byly využity k citlivé detekci specifických poškození bází DNA a vypracování rychlých metod detekce aktivity enzymů modifikujících nukleové kyseliny.

Další výsledky