Nové publikace

New insights into the molecular and epigenetic effects of antitumor Pt(IV)-valproic acid conjugates in human ovarian cancer cells

Novohradsky, V., Zerzankova, L., Stepankova, J., Vrana, O., Raveendran, R., Gibson, D., Kasparkova, J., Brabec, V.

Enhanced survival of lethally irradiated adenosine A(3) receptor knockout mice. A role for hematopoietic growth factors?

Hofer, M., Pospisil, M., Dusek, L., Hoferova, Z., Komurkova, D.

Chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells in a hydrogel system based on an enzymatically crosslinked tyramine derivative of hyaluronan

Dvorakova, J., Kucera, L., Kucera, J., Svik, K., Foglarova, M., Muthny, T., Pravda, M., Nemcova, M., Velebny, V., Kubala, L.

Effects of epigenetic-based anti-cancer drugs in leukaemia and multiple myeloma cells

Jugova, A., Sustackova, G., Legartova, S., Stixova, L., Kozubek, S., Bartova, E.

Upregulation of CYP1B1 expression by inflammatory cytokines is mediated by the p38 MAP kinase signal transduction pathway

Smerdova, L., Svobodova, J., Kabatkova, M., Kohoutek, J., Blazek, D., Machala, M., Vondracek, J.
Další publikace

Vybrané výsledky

Oxid osmičelý, 2,2‘-bipyridin (Os,bipy): Elektroaktivní značka pro testování přístupnosti zbytků tryptofanu v bílkovinách.

Os,bipy tvoří za fyziologických podmínek elektroaktivní kovalentní sloučeniny se zbytky tryptofanu.

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Mechanismy vazby nádorového supresoru proteinu p53 na DNA

Rozpoznávání specifických míst v DNA proteinem p53 je určeno nejen sekvencí nukleotidů vazebného místa, ale také lokální a globální strukturou DNA.

Nové strategie konstrukce značených nukleových kyselin a jejich použití v elektrochemické analýze DNA

Spolupráce skupin z BFÚ a z ÚOCHB AVČR vyústila ve vývoj nových a účinných metod enzymatické konstrukce značených nukleových kyselin pro elektrochemickou analýzu DNA.

Citlivá a specifická analýza purinových nukleobází, jejich metabolitů a léků s využitím mechanicky zdrsněných uhlíkových elektrod

Na mechanicky zdrsněné uhlíkové elektrodě bylo dosaženo vynikající separace oxidačních píků kyseliny močové, xanthinu, hypoxanthinu, adeninu, guaninu, allopurinolu a oxopurinolu.

Další výsledky