Aktuality

Čestná oborová ocenění byla udělena pracovníkům BFÚ

Ve středu 22. února 2017 převzali z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše čestná oborová ocenění pracovníci Biofyzikálního ústavu AV ČR. Medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách získal prof. Boris Vyskot za výzkum v oblasti genetiky rostlin. Medailí Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách byl oceněn prof. Emil Paleček, dnes jeden z nejcitovanějších autorů práce týkající se DNA.

BFÚ spolupořádá konferenci

XXXVII. MODERNÍ ELEKTROCHEMICKÉ METODY

Vybrané výsledky

Mechanismy vazby nádorového supresoru proteinu p53 na DNA

Rozpoznávání specifických míst v DNA proteinem p53 je určeno nejen sekvencí nukleotidů vazebného místa, ale také lokální a globální strukturou DNA.

Genetika rostlin v Brně

Město Brno je v celém světě známo jako místo, kde se zrodila nauka o dědičnosti, čili genetika. 

Detekce poškození DNA a monitorování enzymatických přeměn DNA elektrochemickými metodami

Elektrochemické přístupy byly využity k citlivé detekci specifických poškození bází DNA a vypracování rychlých metod detekce aktivity enzymů modifikujících nukleové kyseliny.

Sekvenace cibulových telomer

Dvacet let stará výzva v podobě neznámé telomerové sekvence u cibulí a česneků, tj. rostlin s velkými genomy a relativně malým počtem chromozomů byla vyřešena. Nově nalezený „cibulový“ motiv, (CTCGGTTATGGG)n, je zatím nejdelší a nejdivergovanější známá telomerová rostlinná varianta.

Elektroaktivní značení DNA a PNA komplexy oxidu osmičelého

Modifikační reakce může být provedena v jakékoli biochemické či biologické laboratoři bez speciálních požadavků na vybavení nebo kvalifikaci pracovníků.

Další výsledky