Aktuality

Ve středu 8.11.2017 se bude konat na Biofyzikálním ústavu Den otevřených dveří.


Virtuální prohlídka Biofyzikálního ústavu AV ČR


Nové publikace

Localized movement and morphology of UBF1-positive nucleolar regions are changed by -irradiation in G2 phase of the cell cycle

Sorokin, DV., Stixova, L., Sehnalova, P., Legartova, S., Suchankova, J., Simara, P., Kozubek, S., Matula, P., Skalnikova, M., Raska, I., Bartova, E.

Differential Salt-Induced Dissociation of the p53 Protein Complexes with Circular and Linear Plasmid DNA Substrates Suggest Involvement of a Sliding Mechanism

Sebest, P., Brazdova, M., Fojta, M., Pivonkova, H.

Native and denatured forms of proteins can be discriminated at edge plane carbon electrodes

Ostatna, V., Cernocka, H., Kurzatkowska, K., Palecek, E.

Hybrid Detectors Improved Time-Lapse Confocal Microscopy of PML and 53BP1 Nuclear Body Colocalization in DNA Lesions

Foltankova, V., Matula, P., Sorokin, D., Kozubek, S., Bartova, E.

Potentiation of mitochondrial dysfunction in tumor cells by conjugates of metabolic modulator dichloroacetate with a Pt(IV) derivative of oxaliplatin

Zajac, J., Kostrhunova, H., Novohradsky, V., Vrana, O., Raveendran, R., Gibson, D., Kasparkova, J., Brabec, V.
Další publikace

Vybrané výsledky

Nové strategie konstrukce značených nukleových kyselin a jejich použití v elektrochemické analýze DNA

Spolupráce skupin z BFÚ a z ÚOCHB AVČR vyústila ve vývoj nových a účinných metod enzymatické konstrukce značených nukleových kyselin pro elektrochemickou analýzu DNA.

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Úloha molekul ribonukleové kyseliny v buněčných procesech

Zjištění centrální role dlouho opomíjených molekul RNA v klíčových biologických procesech v posledních 25 letech je považováno za jeden z největších převratů v biologii.

Citlivá a specifická analýza purinových nukleobází, jejich metabolitů a léků s využitím mechanicky zdrsněných uhlíkových elektrod

Na mechanicky zdrsněné uhlíkové elektrodě bylo dosaženo vynikající separace oxidačních píků kyseliny močové, xanthinu, hypoxanthinu, adeninu, guaninu, allopurinolu a oxopurinolu.

Detekce poškození DNA a monitorování enzymatických přeměn DNA elektrochemickými metodami

Elektrochemické přístupy byly využity k citlivé detekci specifických poškození bází DNA a vypracování rychlých metod detekce aktivity enzymů modifikujících nukleové kyseliny.

Další výsledky