Aktuality

Rada BFÚ AV ČR, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště


Den otevřených dveří 4. 11. 2016


Nové publikace

How to interpret Methylation Sensitive Amplified Polymorphism (MSAP) profiles?

Fulnecek, J., Kovarik, A.

Nuclear Structures Surrounding Internal Lamin Invaginations

Legartova, S., Stixova, L., Laur, O., Kozubek, S., Sehnalova, P., Bartova, E.

Mechanism of cellular accumulation of an iridium(III) pentamethylcyclopentadienyl anticancer complex containing a C,N-chelating ligand

Novohradsky, V., Liu, Z., Vojtiskova, M., Sadler, PJ., Brabec, V., Kasparkova, J.

Simulations of A-RNA Duplexes. The Effect of Sequence, Solute Force Field, Water Model, and Salt Concentration

Besseova, I., Banas, P., Kuhrova, P., Kosinova, P., Otyepka, M., Sponer, J.

Interactions of DNA with a New Platinum(IV) Azide Dipyridine Complex Activated by UVA and Visible Light: Relationship to Toxicity in Tumor Cells

Pracharova, J., Zerzankova, L., Stepankova, J., Novakova, O., Farrer, NJ., Sadler, PJ., Brabec, V., Kasparkova, J.
Další publikace

Vybrané výsledky

Fagocyty ve zdraví a nemoci

Fagocyty (neutrofily, monocyty, makrofágy) jsou nezastupitelnými buňkami první obranné linie, chránicími tělo před invadujícími mikrobiálními patogeny. 

Rozvíjení/denaturace a agregace bílkovin sledovaná elektrochemickými metodami

Průkopnická práce skupiny vedené prof. E. Palečkem v oblasti elektrochemické analýzy bílkovin založené na jejich elektrokatalytické aktivitě dávající vznik tzv. „píku H“.

Struktura buněčného jádra a řízení buněčných procesů

Laboratoř molekulární cytologie a cytometrie z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky má rozsáhlou zkušenost ve studiu 3D-jaderné architektury buněčných jader pomocí konfokální mikroskopie (Bártová et al., 2005, 2008; Harničarová et al., 2006; Kozubek M. et al., 1999; Kozubek S., 1997, 2000). 

Sekvenace cibulových telomer

Dvacet let stará výzva v podobě neznámé telomerové sekvence u cibulí a česneků, tj. rostlin s velkými genomy a relativně malým počtem chromozomů byla vyřešena. Nově nalezený „cibulový“ motiv, (CTCGGTTATGGG)n, je zatím nejdelší a nejdivergovanější známá telomerová rostlinná varianta.

Strukturní vlastnosti DNA - nositelky genetické informace

Jedním z renomovaných světových pracovišť, systematicky a dlouhodobě se zabývajících studiem strukturních vlastností nukleových kyselin je laboratoř Prof. RNDr. Michaely Vorlíčkové, DrSc. 

Další výsledky