Aktuality

Gratulace Soni Legartové

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Soni Legartové k získání Prémie Otto Wichterleho

Dr. Roman Hobza z BFÚ přednášel v Parlamentu o využití editací genomů v zemědělství


Nové publikace

Tumor-specific histone signature and DNA methylation in multiple myeloma and leukemia cells

Foltankova, V., Legartova, S., Kozubek, S., Bartova, E.

Photo-induced DNA cleavage and cytotoxicity of a ruthenium(II) arene anticancer complex

Brabec, V., Pracharova, J., Stepankova, J., Sadler, PJ., Kasparkova, J.

Interactions of DNA with a New Platinum(IV) Azide Dipyridine Complex Activated by UVA and Visible Light: Relationship to Toxicity in Tumor Cells

Pracharova, J., Zerzankova, L., Stepankova, J., Novakova, O., Farrer, NJ., Sadler, PJ., Brabec, V., Kasparkova, J.

Molecular Mechanism of Diaminomaleonitrile to Diaminofumaronitrile Photoisomerization: An Intermediate Step in the Prebiotic Formation of Purine Nucleobases

Szabla, R., Gora, RW., Sponer, J., Sponer, JE.

A Broad Phylogenetic Survey Unveils the Diversity and Evolution of Telomeres in Eukaryotes

Fulneckova, J., Sevcikova, T., Fajkus, J., Lukesova, A., Lukes, M., Vlcek, C., Lang, BF., Kim, E., Elias, M., Sykorova, E.
Další publikace

Vybrané výsledky

Komplexy šestimocného osmia jako nástroje pro specifické značení cukerných zbytků v biopolymerech

V oblasti elektroaktivního značení polysacharidů otevírá tato práce nové možnosti analýzy např. glykoproteinů nebo jiných biomolekul obsahujících cukerné složky.

Strukturní vlastnosti DNA - nositelky genetické informace

Jedním z renomovaných světových pracovišť, systematicky a dlouhodobě se zabývajících studiem strukturních vlastností nukleových kyselin je laboratoř Prof. RNDr. Michaely Vorlíčkové, DrSc. 

Citlivá a specifická analýza purinových nukleobází, jejich metabolitů a léků s využitím mechanicky zdrsněných uhlíkových elektrod

Na mechanicky zdrsněné uhlíkové elektrodě bylo dosaženo vynikající separace oxidačních píků kyseliny močové, xanthinu, hypoxanthinu, adeninu, guaninu, allopurinolu a oxopurinolu.

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Genetika rostlin v Brně

Město Brno je v celém světě známo jako místo, kde se zrodila nauka o dědičnosti, čili genetika. 

Další výsledky