Nové publikace

Synergy between NMR measurements and MD simulations of protein/RNA complexes: application to the RRMs, the most common RNA recognition motifs

Krepl, M., Clery, A., Blatter, M., Allain, FHT., Sponer, J.

Internalization of Ineffective Platinum Complex in Nanocapsules Renders It Cytotoxic

Vrana, O., Novohradsky, V., Medrikova, Z., Burdikova, J., Stuchlikova, O., Kasparkova, J., Brabec, V.

Can voltammetry distinguish glycan isomers?

Trefulka, M., Palecek, E.

Upregulation of CYP1B1 expression by inflammatory cytokines is mediated by the p38 MAP kinase signal transduction pathway

Smerdova, L., Svobodova, J., Kabatkova, M., Kohoutek, J., Blazek, D., Machala, M., Vondracek, J.

Noncanonical Hydrogen Bonding in Nucleic Acids. Benchmark Evaluation of Key Base-Phosphate Interactions in Folded RNA Molecules Using Quantum-Chemical Calculations and Molecular Dynamics Simulations

Zgarbova, M., Jurecka, P., Banas, P., Otyepka, M., Sponer, JE., Leontis, NB., Zirbel, CL., Sponer, J.
Další publikace

Vybrané výsledky

Struktura buněčného jádra a řízení buněčných procesů

Laboratoř molekulární cytologie a cytometrie z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky má rozsáhlou zkušenost ve studiu 3D-jaderné architektury buněčných jader pomocí konfokální mikroskopie (Bártová et al., 2005, 2008; Harničarová et al., 2006; Kozubek M. et al., 1999; Kozubek S., 1997, 2000). 

Genetika rostlin v Brně

Město Brno je v celém světě známo jako místo, kde se zrodila nauka o dědičnosti, čili genetika. 

Komplexy platiny a ruthenia: Od poškození DNA k léčbě rakoviny

Oddělení Molekulární biofyziky a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně vedené prof. RNDr. Viktorem Brabcem, DrSc. se zabývá studiem molekulárních mechanismů protinádorové účinnosti komplexů přechodných kovů moderními metodami molekulární biofyziky a biologie. 

Rozvíjení/denaturace a agregace bílkovin sledovaná elektrochemickými metodami

Průkopnická práce skupiny vedené prof. E. Palečkem v oblasti elektrochemické analýzy bílkovin založené na jejich elektrokatalytické aktivitě dávající vznik tzv. „píku H“.

Nové strategie konstrukce značených nukleových kyselin a jejich použití v elektrochemické analýze DNA

Spolupráce skupin z BFÚ a z ÚOCHB AVČR vyústila ve vývoj nových a účinných metod enzymatické konstrukce značených nukleových kyselin pro elektrochemickou analýzu DNA.

Další výsledky