Aktuality

Cibule na titulce The Plant Journal a youtube

Publikace o telomerové sekvenci v rodu česnek byla redakcí časopisu TPJ vybrána jako „doporučený článek“ s tématickým obrázkem na titulní stranu únorového vydání 2016.

BFÚ spolupořádá konferenci

XXXVI. Moderní elektrochemické metody

Nové publikace

Preferential Binding of Hot Spot Mutant p53 Proteins to Supercoiled DNA In Vitro and in Cells

Brazdova, M., Navratilova, L., Tichy, V., Nemcova, K., Lexa, M., Hrstka, R., Pecinka, P., Adamik, M., Vojtesek, B., Palecek, E., Deppert, W., Fojta, M.

HMGB1 gene knockout in mouse embryonic fibroblasts results in reduced telomerase activity and telomere dysfunction

Polanska, E., Dobsakova, Z., Dvorackova, M., Fajkus, J., Stros, M.

Genomic Diversity in Two Related Plant Species with and without Sex Chromosomes - Silene latifolia and S. vulgaris

Cegan, R., Vyskot, B., Kejnovsky, E., Kubat, Z., Blavet, H., Safar, J., Dolezel, J., Blavet, N., Hobza, R.

Walking of antitumor bifunctional trinuclear Pt-II complex on double-helical DNA

Malina, J., Kasparkova, J., Farrell, NP., Brabec, V.

How to interpret Methylation Sensitive Amplified Polymorphism (MSAP) profiles?

Fulnecek, J., Kovarik, A.
Další publikace

Vybrané výsledky

Mechanismy vazby nádorového supresoru proteinu p53 na DNA

Rozpoznávání specifických míst v DNA proteinem p53 je určeno nejen sekvencí nukleotidů vazebného místa, ale také lokální a globální strukturou DNA.

Genetika rostlin v Brně

Město Brno je v celém světě známo jako místo, kde se zrodila nauka o dědičnosti, čili genetika. 

Úloha molekul ribonukleové kyseliny v buněčných procesech

Zjištění centrální role dlouho opomíjených molekul RNA v klíčových biologických procesech v posledních 25 letech je považováno za jeden z největších převratů v biologii.

Rozvíjení/denaturace a agregace bílkovin sledovaná elektrochemickými metodami

Průkopnická práce skupiny vedené prof. E. Palečkem v oblasti elektrochemické analýzy bílkovin založené na jejich elektrokatalytické aktivitě dávající vznik tzv. „píku H“.

Farmakologická stimulace ionizujícím zářením poškozené krvetvorby

Ozáření masivními dávkami ionizujícího záření, k jakému může dojít např. při haváriích jaderných zařízení nebo v důsledku teroristického zneužití zdrojů radiace, vede k vážným, často smrtelným následkům. 

Další výsledky