Aktuality

Rada BFÚ AV ČR, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště


Den otevřených dveří 4. 11. 2016


Nové publikace

The longest (A+T) and (G+C) blocks in the human and other genomes

Hrabcova, I., Kypr, J.

Hybrid Detectors Improved Time-Lapse Confocal Microscopy of PML and 53BP1 Nuclear Body Colocalization in DNA Lesions

Foltankova, V., Matula, P., Sorokin, D., Kozubek, S., Bartova, E.

Native and denatured forms of proteins can be discriminated at edge plane carbon electrodes

Ostatna, V., Cernocka, H., Kurzatkowska, K., Palecek, E.

Replacement of a Thiourea with an Amidine Group in a Monofunctional Platinum-Acridine Antitumor Agent. Effect on DNA Interactions, DNA Adduct Recognition and Repair

Kostrhunova, H., Malina, J., Pickard, AJ., Stepankova, J., Vojtiskova, M., Kasparkova, J., Muchova, T., Rohlfing, ML., Bierbach, U., Brabec, V.

Excited-state hydrogen atom abstraction initiates the photochemistry of beta-2 '-deoxycytidine

Szabla, R., Campos, J., Sponer, JE., Sponer, J., Gora, RW., Sutherland, JD.
Další publikace

Vybrané výsledky

Nové strategie konstrukce značených nukleových kyselin a jejich použití v elektrochemické analýze DNA

Spolupráce skupin z BFÚ a z ÚOCHB AVČR vyústila ve vývoj nových a účinných metod enzymatické konstrukce značených nukleových kyselin pro elektrochemickou analýzu DNA.

Úloha molekul ribonukleové kyseliny v buněčných procesech

Zjištění centrální role dlouho opomíjených molekul RNA v klíčových biologických procesech v posledních 25 letech je považováno za jeden z největších převratů v biologii.

Rozvíjení/denaturace a agregace bílkovin sledovaná elektrochemickými metodami

Průkopnická práce skupiny vedené prof. E. Palečkem v oblasti elektrochemické analýzy bílkovin založené na jejich elektrokatalytické aktivitě dávající vznik tzv. „píku H“.

Komplexy platiny a ruthenia: Od poškození DNA k léčbě rakoviny

Oddělení Molekulární biofyziky a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně vedené prof. RNDr. Viktorem Brabcem, DrSc. se zabývá studiem molekulárních mechanismů protinádorové účinnosti komplexů přechodných kovů moderními metodami molekulární biofyziky a biologie. 

Fagocyty ve zdraví a nemoci

Fagocyty (neutrofily, monocyty, makrofágy) jsou nezastupitelnými buňkami první obranné linie, chránicími tělo před invadujícími mikrobiálními patogeny. 

Další výsledky