Aktuality

Cibule na titulce The Plant Journal a youtube

Publikace o telomerové sekvenci v rodu česnek byla redakcí časopisu TPJ vybrána jako „doporučený článek“ s tématickým obrázkem na titulní stranu únorového vydání 2016.

BFÚ spolupořádá konferenci

XXXVI. Moderní elektrochemické metody

Nové publikace

Solution phase thermodynamics of strong electrolytes based on ionic concentrations, hydration numbers and volumes of dissolved entities

Heyrovska, R.

Apoptosis inhibitor 5 (API-5; AAC-11; FIF) is upregulated in human carcinomas in vivo

Koci, L., Chlebova, K., Hyzdalova, M., Hofmanova, J., Jira, M., Kysela, P., Kozubik, A., Kala, Z., Krejci, P.

Can We Execute Stable Microsecond-Scale Atomistic Simulations of Protein-RNA Complexes?

Krepl, M., Havrila, M., Stadlbauer, P., Banas, P., Otyepka, M., Pasulka, J., Stefl, R., Sponer, J.

Circular Dichroism Spectroscopy of DNA: From Duplexes to Quadruplexes

Vorlickova, M., Kejnovska, I., Bednarova, K., Renciuk, D., Kypr, J.

Identification and characterization of a bacteria-like sequence in the genome of some Silene species

Talianova, M., Zluvova, J., Hobza, R., Vyskot, B., Janousek, B.
Další publikace

Vybrané výsledky

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Elektroaktivní značení DNA a PNA komplexy oxidu osmičelého

Modifikační reakce může být provedena v jakékoli biochemické či biologické laboratoři bez speciálních požadavků na vybavení nebo kvalifikaci pracovníků.

Mechanismy vazby nádorového supresoru proteinu p53 na DNA

Rozpoznávání specifických míst v DNA proteinem p53 je určeno nejen sekvencí nukleotidů vazebného místa, ale také lokální a globální strukturou DNA.

Komplexy platiny a ruthenia: Od poškození DNA k léčbě rakoviny

Oddělení Molekulární biofyziky a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně vedené prof. RNDr. Viktorem Brabcem, DrSc. se zabývá studiem molekulárních mechanismů protinádorové účinnosti komplexů přechodných kovů moderními metodami molekulární biofyziky a biologie. 

Fagocyty ve zdraví a nemoci

Fagocyty (neutrofily, monocyty, makrofágy) jsou nezastupitelnými buňkami první obranné linie, chránicími tělo před invadujícími mikrobiálními patogeny. 

Další výsledky