Nové publikace

Four Ways to Oligonucleotides Without Phosphoimidazolides

Sponer, JE., Sponer, J., Di Mauro, E.

Chemical Feasibility of the General Acid/Base Mechanism of glmS Ribozyme Self-Cleavage

Dubecky, M., Walter, NG., Sponer, J., Otyepka, M., Banas, P.

Tumor-specific histone signature and DNA methylation in multiple myeloma and leukemia cells

Foltankova, V., Legartova, S., Kozubek, S., Bartova, E.

Determining Omics Spatiotemporal Dimensions Using Exciting New Nanoscopy Techniques to Assess Complex Cell Responses to DNA Damage: Part B-Structuromics

Falk, M., Hausmann, M., Lukasova, E., Biswas, A., Hildenbrand, G., Davidkova, M., Krasavin, E., Kleibl, Z., Falkova, I., Jezkova, L., Stefancikova, L., Sevcik, J., Hofer, M., Bacikova, A., Matula, P., Boreyko, A., Vachelova, J., Michaelidisova, A., Kozubek, S.

Thermodynamic stability and energetics of DNA duplexes containing major intrastrand cross-links of second-generation antitumor dinuclear Pt-II complexes

Florian, J., Kasparkova, J., Farrell, NP., Brabec, V.
Další publikace

Vybrané výsledky

Strukturní vlastnosti DNA - nositelky genetické informace

Jedním z renomovaných světových pracovišť, systematicky a dlouhodobě se zabývajících studiem strukturních vlastností nukleových kyselin je laboratoř Prof. RNDr. Michaely Vorlíčkové, DrSc. 

Genetika rostlin v Brně

Město Brno je v celém světě známo jako místo, kde se zrodila nauka o dědičnosti, čili genetika. 

Oxid osmičelý, 2,2‘-bipyridin (Os,bipy): Elektroaktivní značka pro testování přístupnosti zbytků tryptofanu v bílkovinách.

Os,bipy tvoří za fyziologických podmínek elektroaktivní kovalentní sloučeniny se zbytky tryptofanu.

Struktura buněčného jádra a řízení buněčných procesů

Laboratoř molekulární cytologie a cytometrie z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky má rozsáhlou zkušenost ve studiu 3D-jaderné architektury buněčných jader pomocí konfokální mikroskopie (Bártová et al., 2005, 2008; Harničarová et al., 2006; Kozubek M. et al., 1999; Kozubek S., 1997, 2000). 

Prevence a léčba nádorů - význam buněčných signalizací

Poznání procesů buněčného dělení, diferenciace a smrti buněk je velmi aktuální a ve světě sledovanou oblastí, neboť poruchy v řízení těchto procesů mají za následek řadu chorob jako jsou např. nádorová onemocnění. 

Další výsledky