Citovanost v oboru biofyzika

Vzhledem k odlišné náročnosti různých vědních oborů a odlišným zvyklostem při zveřejňování výsledků výzkumu, je vhodné porovnávat výsledky institucí nebo týmů vždy uvnitř příslušného oboru. Pro náš ústav je to tedy obor "biofyzika". Předpokládejme, že ústavy obsahující biofyziku ve svém názvu, se zabývají podobnými tématy a jsou tedy porovnatelné.  Analýzu jsme učinili následujícím způsobem.

V databázi WoS byly nalezeny práce institucí, které mají ve svém názvu "biophys"  (sg=biophys or og=biophys). Pro analýzu jsme vzali rok 2006. Publikace z tohoto roku už mají dostatek citací pro analýzu (počty citací v roce 2007 se už podstatně snižují) a současně je tento rok co nejblíže současnosti. Byly hodnoceny pouze práce typu "article" a "review" (vyloučili jsme méně významné příspěvky typu "editorial" nebo "proceeding"). 

Pro uvedený rok bylo nalezeno přes 8800 publikaci, na kterých se účastnily instituce zabývající se biofyzikou.  Jak je zdůvodněno na našem WEBu pod heslem "Nejcitovanější publikace ústavu", důležité jsou vlastní publikace, tj. takové, v nichž je korespondující autor z instituce zabývající se biofyzikou. Tyto práce jsme nalezli tak, že jsme postupně vyexportovali všech 8800 publikací do "Marked listu" a následně do souboru v Excelu, kde pod sloupcem RP byl hledán termín "biophys". Takto jsme našli pro daný rok všechny vlastní publikace všech institucí zabývajících se výzkumem v oblasti biofyziky - bylo nalezeno 3800 publikací. Tyto publikace byly roztříděny podle počtu citací do skupin po 200 publikacích. V první skupině byly počty citací 450-51, ve druhé 51-33, ve třetí 32-25, ve čtvrté 25-20, atd, až od 16. skupiny byly počty citací rovny nule. Počty publikací v jednotlivých skupinách pro různé země jsou uvedeny na dvou obrázcích, v nichž jsou zároveň také uvedeny celkové počty zveřejněných publikací v roce 2006 a % publikací v 6-ti nejlepších (nejvíce citovaných) skupinách.  

BFÚ je v oboru biofyzika dominantní výzkumná organizace v ČR.  V roce 2006 publikoval BFÚ 59 vlastních prací, zatímco další instituce zabývající se biofyzikou (biofyzikální ústavy universit) publikovaly těchto prací pouze 10. Místo ČR jsme proto použili výsledky BFÚ (rozdíl není velký).  Jestliže pak lze použít citovanost jako kriterium kvality výsledků, můžeme si podle následujících obrázků sestavit pořadí zemí podle kvality jejich biofyzikálních institucí. Jak vidíme, v pořadí zemí podle počtu vysoce citovaných vlastních publikací zajišťuje BFÚ pro Českou republiku v oboru biofyzika významné místo.

Na obrázcích jsou zobrazeny citační spektra, tj. počty publikací normované na celkový počet publikací dané země  v závislosti na počtu citací (na ose x jsou uvedeny pořadové čísla skupin jak bylo popsáno výše).  Podíl publikací v nejvíce citovaných 6-ti skupinách z celkového počtu publikací dané země (obor biofyzika, rok 2006) je uveden vlevo nahoře. V následující tabulce je uvedeno pořadí zemí podle počtu publikací v nejcitovanější oblasti při normování na celkový počet publikací dané země, na obyvatele nebo na jednotku HDP.

Tabulka č. 1.  Pořadí zemí podle počtu nejcitovanějších prací v oboru biofyzika za rok 2006 při normování na celkovy počet prací, na obyvatele a na jednotku HDP

Č.ZeměPub PubPomerZeměPubObyvPub/obyv ZeměPubHDP/obyvPub/HDP
  celkcit% cit[mil]   cittis. US$ 
1switzerland382873,68sweden619,16,70 sweden6143,70,153
2usa138367148,52switzerland287,63,68 czech rep (BFU)2118,20,110
3sweden1276148,03finland135,32,45 switzerland2863,50,058
4england924043,48usa6713072,19 finland1344,60,055
5finland301343,33czech rep (BFU)2110,52,00 hungary712,90,055
6germany36915842,82germany158821,93 usa67145,90,048
7austria20840,00canada43331,30 germany15840,80,047
8netherland521936,54netherland19171,12 poland1911,30,044
9spain14535,71austria88,20,98 iran114,40,038
10czech rep (BFU)592135,60hungary79,90,71 canada4339,60,033
11japan742635,14england40610,66 netherland1948,20,023
12canada1264334,13israel47,20,56 austria845,70,021
13italy752330,67poland19380,50 india251,030,021
14brazil461226,09italy23580,40 israel426,90,021
15france972424,74france24620,39 england4035,20,019
16iran551120,00japan261270,20 italy2335,40,011
17israel21419,05iran11660,17 france2442,40,009
18china1643118,90spain5400,13 brazil128,20,007
19hungary38718,42brazil121990,06 china313,70,006
20poland1141916,67russia51400,04 japan2639,70,005
21india2122511,79china3113390,02 russia58,70,004
22russia19052,63india2511560,02 spain5320,004

Počet obyvatel je v milionech, HDP je tis. US$