Zaměstnanci oddělení Cytokinetika

Vedoucí oddělení

Vedoucí vědečtí pracovníci

Vědečtí pracovníci

Odborní pracovníci

Techničtí pracovníci

Správce laboratoře

Doktorandi

Studenti