Kozubek Stanislav, doc. RNDr., DrSc.

Extension: +420 541-517- 283
Email: kozubek@ibp.cz

Jméno a příjmení:   Stanislav Kozubek

Narozen:   9. září 1953 v Orlové, Československo

Zaměstnavatel:   Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,  Královopolská 135, CZ-61265  Brno,
Tel.: 420-5-41517139; fax: 420-5-41240798; e-mail: kozubek@ibp.cz;

Vzdělání:
1968-1972, gymnásium, Havířov
1972, VŠ v oboru  jaderná fyzika, Karlova universita v Praze.

Zaměstnání:
1978-1981; fyzik, Radioterapeutické oddělení nemocnice v Ostravě;
1981-1989; výzkumný pracovník, Spojený ústav jaderného výzkumu v Dubně, Rusko
1989- doposud; Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno, vedoucí vědecký pracovník, vedoucí skupiny,
1997- doposud; vedoucí oddělení Molekulární cytologie a cytometrie, Biofyzikální ústav AV ČR;
2005- doposud; ředitel Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Kvalifikace:
1978, RNDr.; Radiační biologie, Karlova universita, Praha;
1986, CSc. (ekvivalent PhD); Biofyzika, Československá akademie věd, Brno; disertace: "Matematické modely procesu radiačního poškození tkáně při frakcionovaném ozařování ";
1986, DrSc.; Radiační biologie, Kiev, Ukrajina; disertace: "Zákonitosti a mechanismy mutagenního účinku ionizujícího záření s odlišným lineárním přenosem energie u prokaryontních buněk ".
2003; docent, Masarykova universita, Brno

Jazykové znalosti:
čeština, angličtina, ruština, němčina pasivně .

Výuka:
PřF, Masarykovy university v Brně: semestrální přednáška “Radiační biofyzika” pro studenty magisterského studia biofyziky; semestrální přednáška “Molekulární fyziologie genomu”.

Pobyty v zahraničí (dlouhodobé):
1981-1989; výzkumný pracovník, Spojený ústav jaderného výzkumu v Dubně, Rusko
1990; výzkumný pracovník, Deutsche Foschunganstalt für Luft- und Raumfahrt, Kolín, SRN;
1991; hostující vědecký pracovník,. Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, USA;

Členství v organizacích:
1997-2005, účast při hodnocení projektů rámcových programů v mezinárodních panelech v Bruselu (ve 3 rámcových programech),
1997-2006, PAC (Program Advisory Committee), Spojený ústav jaderného výzkumu, Dubna u Moskvy, Rusko,
2001 – současnost, člen Vědecké rady Masarykovy university a Vědecké rady PřF MU,
2005 – současnost, člen Vědecké rady Palackého university v Olomouci,

Významné EU granty:
EU projekt Copernicus CIPA CT-94 0122 (1995-1997), Principal Investigator: G. Hornech, co-PI: S. Kozubek (ČR), E.A.Krasavin (Rusko)
EU projekt FP6, LSHG-CT-2003-503441, „3D genome“ (2004-2007), Principal Investigator: R. van Driel, co-PI: T. Cremer, Ch. Cremer, G. Cavalli, R. Versteeg, S. Kozubek, H. van der Voort

Výzkumné aktivity:
frakcionované ozařování tkání (1979-1984), 9 impaktovaných publikací, 26 citací; letální a mutagenní účinky záření na buňky (1984-1995), 27 impaktovaných publikací, 102 citací; architektura chromosomů a buněčného jádra, epigenetika, buněčná reparace (1996-2009), 76 impaktovaných publikací, citací 977. Celkový počet publikací dle WoS: 114, citací k 27.4.2010:   1163