Projects

GA ČR 202-04-0907
High-resolution cytometry of living cells. (2004 - 2006)

AS ČR 1QS500040508
Methylation of histone H3 as a prognostic marker of chronic myeloid leukemia remission. (2005 - 2009)

GA AS ČR A1065203
The use of multiple optical tweezers to controlled manipulation and rotation of micro objects. (2002 - 2006)

GA AS CR A5004306
Structure of human genome. (2004 - 2008)

ME, COST 1P050C084
Dynamic structure and function of the cell nucleus after irradiation. (2005 - 2007)

IGA MH CR 1A8241-3
New possibility of diagnostics of leukaemia using the technology of DNA microarrays. (2004 - 2006)

6. FP EU, LSHG-CT-2003-503441
3D Genome structure and function. (2004 - 2006)

GAČR 204-06-0978
Postranslational modifications of histones after cell treatment by inhibitors of histone deacetylases and during induction of cell differentiation. (2006 - 2009)

GAČR 204-06-P349
Dynamic structure a function of the cell nucleus associated with DNA breaks. (2006 - 2009)

LC 06027
Prof. Roman Hájek
Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamopatie a mnohočetný myelom
Fakultní nemocnice Brno, Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie
Masarykova univerzita v Brně, Integrované laboratoře biomedicínských technologií

LC 535
Prof. Ivan Raška
Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii Univerzita Karlova v Praze (Ústav buněčné biologie a patologie, 1. lékařská fakulta)
Biofyzikální ústav AV ČR (Laboratoř molekulární cytologie a cytometrie)
Masarykova univerzita v Brně (Laboratoř optické mikroskopie)
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky)