Molecular Cytology and Cytometry

Finished projects

From conformation to biological functions of HP1 protein

Project ID code: 18-07384S
Provider: GAČR
Years: 2018 - 2020
Solver: doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.

Dynamika chromatinu v průběhu reparace DNA

Project ID code: P302/10/1022
Provider: GAČR
Years: 2010 - 2015
Solver: Stanislav Kozubek

Telomery řas

Project ID code: GA521/09/1912
Provider: GA ČR
Years: 2009 - 2012

Aktivace adenosinových receptorů kombinovaná s inhibicí cyklooxygenázy v modulaci zářením vyvolaného poškození kostní dřeně

Project ID code: GA305/08/0158
Provider: GA ČR
Years: 2008 - 2012

Nové mechanismy aktivit onkoproteinů ve vzniku promyelocytické leukémie

Project ID code: IAA500040802
Provider: GA AV
Years: 2008 - 2011

Mapování fragilních míst v lidském genomu

Project ID code: ME 919
Provider: MŠMT
Years: 2007 - 2011

Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina

Project ID code: LC06027
Provider: MŠMT
Years: 2006 - 2011
Solver: Eva Bártová

Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii

Project ID code: LC535
Provider: MŠMT
Years: 2005 - 2011
Solver: Stanislav Kozubek

Objasnění úlohy proteinu HMGB1 v udržování genomové stability

Project ID code: GA204/08/1530
Provider: GA ČR
Years: 2008 - 2010

Hemikatenátové smyčky DNA: jejich výskyt v lidském genomu a rozpoznávání nádorově supresorovým proteinem p53

Project ID code: IAA400040702
Provider: GA AV
Years: 2007 - 2010

Methylace histonu H3 v granulocytech jako prognostický marker remise chronické myeloidní leukémie

Project ID code: 1QS500040508
Provider: AV ČR
Years: 2005 - 2009

Mechanismy tvorby a ztráty telomer nezávislé na telomeráze

Project ID code: IAA600040505
Provider: GA AV
Years: 2005 - 2009

Změny v postranslačních modifikacích histonů po působení inhibitorů histon deacetyláz a po indukci buněčné diferenciace

Project ID code: GA204/06/0978
Provider: GA ČR
Years: 2006 - 2008

Interakce stabilních agonistů adenosinových receptorů a granulocytárního kolonie stimulujícího faktoru (G-CSF) v krvetvorbě

Project ID code: GA305/06/0015
Provider: GA ČR
Years: 2006 - 2008

Dynamická struktura a funkce buněčného jádra související s reparací DNA zlomů

Project ID code: GP204/06/P349
Provider: GA ČR
Years: 2006 - 2008

Objasnění vlivu HMGB1 na funkci nádorově supresorových proteinů a telomer

Project ID code: GA204/05/2031
Provider: GA ČR
Years: 2005 - 2007

Molekulární evoluce a funkční analýza komponent rostlinných telomer a telomeráz

Project ID code: GA521/05/0055
Provider: GA ČR
Years: 2005 - 2007

Dynamická struktura a funkce buněčného jádra po ozáření

Project ID code: 1P05OC084
Provider: MŠMT
Years: 2005 - 2007

Struktura lidského genomu

Project ID code: IAA5004306
Provider: GA AV
Years: 2003 - 2007

Cytometrie s vysokým rozlišením na živých buňkách

Project ID code: GA202/04/0907
Provider: GA ČR
Years: 2004 - 2006

Nové evoluční formy telomeráz a telomer u rostlin

Project ID code: GP204/04/P105
Provider: GA ČR
Years: 2004 - 2006

Nové možnosti diagnostiky leukémií s využitím technologie DNA-mikročipů

Project ID code: 1A8241
Provider: MZ
Years: 2004 - 2006

Úloha adenosinové receptorové signalizace a její interakce s G-CSF v regulaci krvetvorby

Project ID code: GP305/03/D050
Provider: GA ČR
Years: 2003 - 2006

Využití kombinace laserových mikrosvazkových a cytometrických technik ke studiu struktury a dynamiky lidského genomu

Project ID code: IAA1065203
Provider: GA AV
Years: 2002 - 2006

Modifikace histonů v chromatinových oblastech se zvýšenou a sníženou expresí

Project ID code: 1K04112
Provider: MŠMT
Years: 2004 - 2005

Charakterizace genotypů bramboru metodou DNA fingerprintingu

Project ID code: QC1164
Provider: MZE
Years: 2001 - 2005