Oddělení molekulární cytologie a cytometrie BFÚ AV ČR, v.v.i. společně s Českou společností pro buněčnou biologii, z.s. pořádají mini-symposium: Epigenetika a struktura chromatinu za fyziologických a patofyziologických podmínek.

12. 3. 2018

Meeting Brno 2018