Vedoucí oddělení:
Lukáš Kubala


Oblasti zájmu:

  • Modulace mechanismů vedoucích ke tvorbě reaktivních metabolitů kyslíku a dusíku fagocyty
  • Vliv nenasycených mastných kyselin a produktů jejich peroxidace na metabolickou aktivitu fagocytů
  • Vzájemné interakce fagocytů s ostatními buněčnými typy a složkami mezibuněčné hmoty.
  • Antioxidační vlastnosti tělních tekutin, léčiv a přírodních látek
  • Role myeloperoxidázy v regulaci cévní fyziologie
  • Redoxní regulace intracelulárního signálování
  • Role NADPH oxidáz ve fyziologii nefagocytujících buněk