Zaměstnanci oddělení Molekulární cytologie a cytometrie

Vedoucí oddělení

Bártová Eva, doc. RNDr., Ph.D. (bartova@ibp.cz)

Vědečtí pracovníci

Horáková Andrea, Ph.D. (horakova.andrea@ibp.cz)
Komůrková Denisa, Mgr. Ph.D. (komurkova@ibp.cz)
Kozubek Stanislav, doc. RNDr., DrSc. (kozubek@ibp.cz)
Krejčí Jana, Mgr., PhD. (krejci@ibp.cz)
Legartová Soňa, Mgr. Ph.D. (legartova@ibp.cz)
Stixová Lenka, Mgr., Ph.D. (lenka@ibp.cz)
Suchánková Jana, Mgr. Ph.D. (suchankovaj@ibp.cz)

Techničtí pracovníci

Láníková Květoslava
Poláková Jana, Bc. (polakova@ibp.cz)

Doktorandi

Arcidiacono Orazio Angelo, Mgr. (orazio@ibp.cz)
Svobodová Kovaříková Alena, Mgr. (alenakovarikova@ibp.cz)