Přehled semestrálních přednášek DMCC

Přednášející
UniverzitaNázev sem. přednášky
Stanislav Kozubek, Eva BártováMasarykova universita, Brno
Molekulární fyziologie genomu
Stanislav Kozubek, Martin FalkMasarykova universita, Brno
Radiační biofyzika

Významné společné projekty a spolupráce DMCC s univerzitami

  1. Centrum struktury buněčného jádra v normě a patologii LC535 – řešitel koordinátor I. Raška, řešitelé S. Kozubek (BFÚ AV ČR), Kyra Michalova (LF UK), Michal Kozubek (FI MU), 2 společné publikace
  2. Centrum monoklonální gamapatie a mnohočetného myelomu LC06027 – řešitel R. Hájek, spoluřešitelka E. Bártová (BFÚ AV ČR)
  3. Další spolupráce: Mgr. P. Matula, Ph.D. – zabezpečení analýzy obrazu (5 společných publikací)

Graduovaní studenti vzdělaní v Laboratoři molekulární cytologie a cytometrie

vedoucí práce (VP), odborný konzultant (K)

Barbora Malyšková

Ph.D.-running:Epigenetické procesy probíhající během reparace DNA (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Mgr.-2016:Morfologie jaderné laminy a funkce jaderných laminů při reparaci DNA (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Bc.-2014Epigenetické procesy probíhající během reparace DNA (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Alena Kovaříková

Ph.D.-running: Epigenetické procesy během reparace DNA (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Michal Franek

Ph.D.-running:Epigenetické řízení unikátních vlastností kmenových buněk(VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.) 

Mgr.-2014: Dynamická plasticita epigeneticky významných proteinů u embryonálních kmenových buněk (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Bc.-2012: Histonový kód a jeho funkční význam (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Jana Suchánková

Ph.D.- running:DNA reparace a epigenetické procesy u embryonálních kmenových buněk (VP -doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Mgr.-2013:Reparace DNA a epigenetické procesy (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Bc.-2011Epigenetika jadérka(VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Petra Sehnalová

Bc.-2010:Dynamika ve struktuře chromatinu studovaná pomocí FRAP techniky (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Mgr.-2012:Studium dynamiky proteinů u embryonálních kmenových buněk pomocí FRAP techniky (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Ph.D.- running:Využití technik pokročilé konfokální mikroskopie a FRAP analýzy při studiu struktury a dynamiky chromatinu (VP)

Martina Nemčeková

Mgr.-2016: Epigenetika myších embryonálních kmenových buněk v průběhu neurální diferenciace (VP-Mgr. Jana Krejčí, Ph.D.; K-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Bc.-2013:Porovnání fyziologických a epigenetických charakteristik embryonálních kmenových a indukovaných pluripotentních buněk (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Tereza Hrušková

Mgr. -2015: Úloha proteinu Oct4 v odpovědi na poškození DNA u embryonálních kmenových buněk (VP-Mgr. Lenka Stixová, Ph.D.;K-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Bc.-2013:DNA reparace a epigenetické procesy u embryonálních kmenových buněk (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Terézia Přikrylová

Bc.- 2012 Plasticita chromatinu a epigenetika embryonálních kmenových buněk (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Mgr.-2014:Jaderný profil vybraných proteinů asociovaných s chromatinem závislý na fázích buněčného cyklu (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Daniel Depeš

Bc.- 2014:Epigenetické znaky apoptotických buněk (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Markéta Hájková

Bc.- 2012:Studium epigenetických změn u lidských embryonálních kmenových buněk (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Veronika Foltánková

součástí disertační práce článek Foltánková et el. (2012) - vypracováno v DMCC pod vedením Evy Bártové, + Foltánková et al. 2013a, Foltánková et al. 2013b

Radka Uhlířová

Mgr. (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Bc. (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Alžběta Jugová

Mgr.- 2012Studium epigenetických změn u leukemických buněk a buněk mnohočetného myelomu (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Bc.- 2009Vliv inhibitorů histonových deacetyláz a DNA methyltrasferáz na strukturu a funkce chromatinu (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Soňa Legartová

Ph.D. -2014Jaderně topografická analýza teritoria chromozomu 1 a lokusu 1q21 v buňkách mnohočetného myelomu pomocí konfokální mikroskopie s vysokým rozlišením (VP-doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.;K- RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Mgr. -2008(VP- Mgr. Jana Krejčí, Ph.D.;K- RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Gabriela Galiová-Šustáčková

Ph.D.-2009Prostorové uspořádání genomu v buněčných jádrech člověka, vyšších primátů a dalších živočišných druhů (VP-doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.;K- RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Mgr.- 2004Izolace DNA z PAC a BAC klonů Escherichia coli a její využití při vizualizaci genů metodou Fluorescenční In Situ Hybridizace

Bc.-2002

Andrea Harničarová-Horáková

Ph.D.-2008Nuclear topography and transcriptional activity of the c-myc gene during enterocytic differentiation (VP-doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.;K- RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Kateřina Buchníčková

Mgr.-2001, (K- RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)