Skupina struktury a funkce buněčného jádra

Vedoucí: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.

E-mail:bartova@ibp.cz; Tel.: +420 5 41517141

 

 

Oddělení molekulární cytologie a cytometrie se zabývá studiem struktury buněčného jádra a procesy, které v něm probíhají. Zaměřujeme se především na studium jaderných struktur, které hrají důležitou úlohu při transkripci anebo opravě DNA. Dalším okruhem výzkumu v naší laboratoři je studium epigenetických procesů probíhajících v buněčném jádře, se zaměřením na post-translační modifikace histonů (PTM). Studujeme například regulační úlohu PTM histonů při transkripci ribosomálních genů a řešíme změny v histonovém kódu v důsledku ovlivnění genomu pomocí inhibitorů enzymů, které jsou zodpovědné za zmíněné modifikace. Zaměřujeme se především na studium metylace nebo acetylace histonů. Vztah mezi strukturou a funkcí buněčného jádra zkoumáme molekulárně biologickými a proteomickými metodami. Navíc, konfokální mikroskopie s vysokým rozlišením a GFP technologie nám umožňují zkoumat jaderné procesy v živých buňkách, například během buněčné diferenciace. Velkou část našeho výzkum zaměřujeme na studium oprav DNA po poškození UVA nebo ionizujícím zářením u živých buněk. Pomocí UV laserů jsme schopni indukovat léze v DNA ve vybraných oblastech genomu (viz. obrázek), a tak sledovat jaké proteiny, či proteinové komplexy se oprav DNA účastní.

 

Vědečtí pracovníci:                  Postgraduální studenti                Pregraduální studenti

doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.            Mgr. Jana Suchánková       

Mgr. Andrea Horáková, Ph.D.              Mgr. Alena Svobodová-Kovaříková

Mgr. Denisa Komůrková, Ph.D. 

Mgr. Jana Krejčí, Ph.D.                                         

Mgr.  Soňa Legartová, Ph.D.  

Mgr. Lenka Stixová, Ph.D.                

 

Technický pracovník                 

Bc. Jana Poláková    

Květoslava Láníková                     

                                             

Facebook