Mezinárodní grantové projekty:

2016 – 2017        The Czech-Norwegian Research Program CZ09               7F16012

Czech-Norwegian networking on nuclear structure and function (Cze-No-Net)

koordinátor řešitel: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.

Biofyzikální ústav, AVČR v.v.i., Oddělení molekulární cytologie a cytometrie

Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Norwegian Center for Stem Cell Research

 

 

2014 – 2017        MŠMT  Česko-norský výzkumný program (CZ09)            7F14369

Jaderná architektura během regulace autofágie, DNA reparace a při genové expresi (JaderArch)

NuArch: Nucelar Architecture in the Regulation of Autophagy, DNA Repair and Gene Expression

koordinátor řešitel: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.

Biofyzikální ústav, AVČR v.v.i., Oddělení molekulární cytologie a cytometrie

Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Norwegian Center for Stem Cell Research

http://www.ibp.cz/cs/oddeleni/molekularni-cytologie-a-cytometrie/skupina-struktury-a-funkce-bunecneho-jadra/czech-norwegian-research-programme-no-7f14369/

 

2011 – 2014        Marie Curie project - EU, PIRSES-GA-2010-269156-LCS

Studium dynamiky proteinů v živých buňkách po poškození DNA

Study of protein dynamics in living cells after DNA damage.

koordinátor řešitel: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.

Účastnické země: Polsko (Krakow), Rusko (Novosibirsk)

 

2010-2013           COST -EU TD09/05

Epigenetics from Bench to Bedside

TD09/05 Epigenetics - Bench to Bedside

Název programu: COST – European Cooperation in Science and Technology (EC/NSF) (2010 – 2015)

koordinátor: A. Ganesan

spoluřešitel: Eva Bártová

Účastnické země: UK, France, Netherlands, Switzerland, Italy, Finland, Iceland, Croatia, Poland, Germany, Spain, Sweden, Czech Republic, Greece, Lithuania

 

2003 – 2007        EU 6th FP-STREP, LSHG-CT-2003-503441

koordinátor / pracoviště: Roel van Driel(University of Amsterdam, The Netherlands)

spoluřešitel: Stanislav Kozubek, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic

Účastnické země: Germany, Belgium, France, Czech Republic

 

 

Národní grantové projekty:

2012 – 2018        GAČR                   P302-12-G157

Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii

řešitel: doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.

 

2013 – 2017        GAČR                    13-07822S

The role of epigenetic processes in DNA repair

řešitel: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.

 

2012 – 2015        MŠMT  OPVK      CZ.1.07/2.3.00/30.0030

CELLBIOL: Rozvoj lidských zdrojů pro oblast buněčné biologie

CELLBIOL: Development of human resources in the field of cell biology

řešitel: doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.

 

2010 – 2015        GAČR                   P302/10/1022

Dynamika chromatinu v průběhu reparace DNA

řešitel: doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.

 

2011-2013          MŠMT                  COST - CZ LD11020

Epigenetika normálních a nádorových buněk

 

2007 – 2011        MŠMT                  ME 919

Mapování fragilních míst v lidském genomu

řešitel: doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.

 

2006 – 2011        MŠMT                  LC 06027            

Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamopatie a mnohočetný myelom

koordinátor řešitel: prof. Roman Hájek

Fakultní nemocnice Brno, Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Biofyzikální ústav, AVČR, Oddělení molekulární cytologie a cytometrie

Masarykova univerzita v Brně, Integrované laboratoře biomedicínských technologií

 

2006 – 2009        GAČR                    204-06-0978      

Postranslational modifications of histones after cell treatment by inhibitors of histone deacetylases and during induction of cell differentiation.

 

2006 – 2009        GAČR                    204-06-P349
Dynamic structure a function of the cell nucleus associated with DNA breaks.

 

2005 – 2011       MŠMT                  LC 535
Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii

koordinátor řešitel: prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze (Ústav buněčné biologie a patologie, 1. lékařská fakulta)

Biofyzikální ústav AV ČR (Laboratoř molekulární cytologie a cytometrie)

Masarykova univerzita v Brně (Laboratoř optické mikroskopie)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky)

 

2005 – 2009        GAČR                    1QS500040508
Methylation of histone H3 as a prognostic marker of chronic myeloid leukemia remission.

 

2005 – 2007        MŠMT                 ME, COST 1P050C084
Dynamic structure and function of the cell nucleus after irradiation. / Dynamická struktura a funkce buněčného jádra po ozáření.

 

2004 – 2008        GA AVČR            A5004306
Structure of human genome. / Struktura lidského genomu.

 

2004 – 2006        GAČR                    GA202-04-0907
High-resolution cytometry of living cells.

 

2004 – 2006        IGA MH CR         1A8241-3
New possibility of diagnostics of leukaemia using the technology of DNA microarrays.

 

2004 – 2006        6. FP EU               LSHG-CT-2003-503441
3D Genome structure and function.

 

2002 – 2006        GA AVČR            A1065203
The use of multiple optical tweezers to controlled manipulation and rotation of micro objects.