Molekulární biofyzika a farmakologie

Ukončené projekty

Metalofarmaka založená na osmiových, platinových a rutheniových komplexech. Od mechanistických studií k nové a efektivnější chemoterapii nádorů.

Identifikační kód projektu: P301/10/0598
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2010 - 2014

Protinádorově aktivní komplexy přechodových kovů. Od mechanistických studií k protinádorové chemoterapii.

Identifikační kód projektu: M200040901
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2009 - 2013

Izolace a identifikace proteinů z extraktů nádorových buněk, které se váží na DNA modifikovanou protinádorově aktivními metalofarmaky.

Identifikační kód projektu: P305/10/P143
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2010 - 2012

Molekulární a strukturní biologie vybraných cytostatik. Od mechanistických studií k chemoterapii rakoviny

Identifikační kód projektu: GD301/09/H004
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2009 - 2012

Mechanistické studie mající vztah k cílené chemoterapii rakoviny pomocí komplexů platiny a ruthenia aktivovatelných světlem

Identifikační kód projektu: IAA400040803
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2008 - 2011

Struktura, rozlišení a zpracování poškození DNA protinádorově účinnými sloučeninami kovů

Identifikační kód projektu: OC08003
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2008 - 2011

Komplexy platiny jako agens vhodná pro vytváření můstků mezi DNA a bílkovinami

Identifikační kód projektu: ME08017
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2008 - 2010

Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv

Identifikační kód projektu: KAN200200651
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2006 - 2010

Biomolekulární centrum

Identifikační kód projektu: LC06030
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2006 - 2010

Metalofarmaka, vývoj a mechanismus působení

Identifikační kód projektu: 1QS500040581
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2005 - 2009

Rozlišení DNA modifikované platinovými a rutheniovými cytostatiky proteiny s motivem zinkových prstů a topoisomerázami

Identifikační kód projektu: KJB400040601
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2006 - 2008

Tolerance poškození DNA protinádorově účinnými komplexy kovů

Identifikační kód projektu: GA203/06/1239
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2006 - 2008

Inhibice telomerázy komplexy přechodných kovů. Nová koncepce vývoje nových cytostatik

Identifikační kód projektu: NR8562
Poskytovatel: MZ
Řešení projektu: 2005 - 2008

Ramanova spektroskopie DNA modifikované protinádorově účinnými komplexy kovů

Identifikační kód projektu: GA203/05/2032
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2005 - 2007

Nové přístupy k chemoterapii rakoviny látkami odvozenými od sloučenin kovů

Identifikační kód projektu: GA305/05/2030
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2005 - 2007

Strukturní biofyzika makromolekul

Identifikační kód projektu: GD204/03/H016
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2003 - 2007

Vnitrobuněčná a mimobuněčná cílová místa protinádorové aktivity a toxicity komplexů ruthenia

Identifikační kód projektu: 1P05OC070
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2005 - 2006

Charakterizace metaloproteinů ,klíčových molekul biologických procesů

Identifikační kód projektu: 1P05OC071
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2005 - 2006

Strategie pro návrh a syntézu nových léčiv odvozených od kovových sloučenin pro nekovalentní rozlišení DNA

Identifikační kód projektu: 1P05OC072
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2005 - 2006

Molekulární mechanismy protinádorového působení nového léčiva BBR3464

Identifikační kód projektu: KJB5004301
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2003 - 2005

Strategie pro návrh a syntézu nových léčiv odvozených od kovových sloučenin pro nekovalentní rozlišení DNA

Identifikační kód projektu: OC D20.004
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2003 - 2005

Vnitrobuněčná a mimobuněčná cílová místa pro protinádorovou aktivitu a toxicitu komplexů ruthenia

Identifikační kód projektu: OC D20.003
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2002 - 2005

Charakterizace metaloproteinů, klíčových molekul v biologických procesech

Identifikační kód projektu: OC D21.001
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2002 - 2005

Charakterizace metaloproteinů významných v rakovině a jejich interakce s DNA

Identifikační kód projektu: OC D21.002
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2002 - 2005

Struktura, rozlišení a biochemie DNA modifikované platinovými cytostatiky

Identifikační kód projektu: IAA5004101
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2001 - 2005

Biochemie, strukturní a buněčná biologie #netradičních# protinádorově účinných platinových sloučenin

Identifikační kód projektu: OC D20.001
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2001 - 2005