Spolupráce

ODDĚLENÍ FYZIOLOGIE A IMUNOLOGIE ŽIVOČICHŮ, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

Biomedicínské centrum(Společné pracoviště Lékařské fakulty UP a Biofyzikálního ústavu AV ČR)

 

Dr. Miroslav Machala

Oddělení toxikologie, farmakologie a imunoterapie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno
 

Dr. Jan Bouchal

Laboratoř molekulární patologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc


Dr. Cornelia Dietrich

Institute of Toxicology, Juhannes Gutenberg University, Mainz, Germany

 

Dr. Jan Smarda

Laboratoř buněčné diferenciace, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno


Dr. Peter Fedoročko

Laboratory of Molecular and Biological Diagnostic, Institute of Biology and Ecology Faculty of Science Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Kosice, Slovak Republic
 

Within the frame of collaboration with Dr. Machala, we contribute to two EU FP6 projects: