Výzkumné skupiny oddělení CD spektroskopie nukleových kyselin

Group of DNA Biophysics and genome Bioinformatics