Speciální přednášky DSNA

Michaela Vorlíčková se podílí na následujících přednáškách MU: Metody chemického výzkumu, Biofyzikální chemie, Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin, Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii, Experimentální metody biofyziky

 

Významné společné projekty a spolupráce DSNA s univerzitami

  1. Společný grant s prof. V. Sklenářem z NCBR MU, 1 společná  publikace. Důležitá je pro oddělení spolupráce využívající NMR spectrometry.
  2. Společný grant s prof. Štěpánkem, Fyzikální ústav MFF UK, spolupráce při využití Ramanovy spektroskopie.