Detecting DNA hybridization and damage

Časopis: ANALYTICAL CHEMISTRY 73, 74A-83A
Autoři: Palecek, E., Fojta, M.
Rok: 2001

Abstrakt