Biofyzika nukleových kyselin

Běžící projekty

Polymorfní G-quadruplexy v promotorových oblastech genů

Identifikační kód projektu: 17-12075S
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2017 - 2019

Identifikace a biofyzikální charakterizace regulačních elementů DNA genu hlavního faktoru pluripotence POU5F1

Identifikační kód projektu: 17-19170Y
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2017 - 2019

Ukončené projekty

Regulační úseky nukleových kyselin - polymorfismus, dynamika a interakce

Identifikační kód projektu: 15-06785S
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2015 - 2017

Regulace faktoru embryonálních kmenových buněk Oct4 prostřednictvím guaninového kvadruplexu v promotoru

Identifikační kód projektu: 14-33947P
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2014 - 2016

Evolučně konzervované strukturní vlastnosti centromerické a telomerické DNA

Identifikační kód projektu: 13-28310S
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2013 - 2016

Kvadruplexy DNA v lidském genomu související s nemocemi a stárnutím

Identifikační kód projektu: P205-12-0466
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2012 - 2016

Biofyzika a bioinformatika genomových fragmentů DNA velice bohatých na guanin a adenin

Identifikační kód projektu: IAA500040903
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2009 - 2013

Vznik a dynamika strukturních motivů nukleových kyselin podílejících se na regulaci genové exprese

Identifikační kód projektu: GA202/09/0193
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2009 - 2013

Biofyzikální vlastnosti biologicky a lékařsky důležitých oblastí lidské DNA

Identifikační kód projektu: IAA100040701
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2007 - 2011

Biofyzika a bioinformatika oblastí lidského genomu s extrémním rozložením nukleotidů

Identifikační kód projektu: GA202/07/0094
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009

Tetraplexy v lidském genomu

Identifikační kód projektu: GA204/07/0057
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009

Patologické prodlužování mikrosatelitů v lidském genomu

Identifikační kód projektu: NR9147
Poskytovatel: MZ
Řešení projektu: 2007 - 2009

Biofyzikální vlastnosti úseků (guanin+cytosin) a úseků (adenin+thymin) v molekulách DNA lidských chromozomů

Identifikační kód projektu: IAA1004201
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2002 - 2006

Tetraplexy DNA a jejich výskyt v lidském genomu

Identifikační kód projektu: IAA4004201
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2002 - 2006

Konformační přechody v plasmidové DNA

Identifikační kód projektu: IAA1004301
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2003 - 2005

Vývoj metody pro predikci patologického prodlužování trinukleotidových opakování v lidském genomu

Identifikační kód projektu: NM7634
Poskytovatel: MZ
Řešení projektu: 2003 - 2005

Konformační polymorfie molekul DNA obsahujících trinukleotidová opakování související s genetickými chorobami

Identifikační kód projektu: 204/01/0561
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2001 - 2003