Vedení Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Ředitelka:

doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
Telefon: +420 - 541 517 141 (501)

bartova@ibp.cz

Zástupce ředitelky: 

doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. 
Telefon: +420 - 541 517 283

kozubek@ibp.cz

Předseda rady ústavu:

RNDr. Aleš Kovařík, CSc.
Telefon: +420-541 517 178
kovarik@ibp.cz

Manažer výzkumu a vývoje

Ing. Ivana Mužíková
Telefon +420 541 517 242
ivasal@ibp.cz

Manažer pro kontakt s veřejností:

doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.
Telefon: +420-541 517 203
kejnovsk@ibp.cz

Manažer pro interní podporu výzkumu:

doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc.
Telefon: +420-541 517 160
alojek@ibp.cz

Sekretariát:

Hana Křivánková, DiS
Telefon: +420 - 541 517 500 
krivankova@ibp.cz