Dozorčí rada Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Předseda:prof. RNDr.  Jan Zima, DrSc.  (AR AV ČR)

Místopředseda:RNDr. Martin Falk, Ph.D. (BFÚ AV ČR, v.v.i.)

Členové:

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (PřF MU)
Ing. Eliška Kudělková (S-invest s.r.o.)
Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (ÚPT AV ČR, v.v.i.)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (PřF MU)

Tajemník: Hana Křivánková, DiS