Projekt Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii

Základní informace o projektu

 • Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  Název projektu:

  Registrační číslo:

  Webová stánka projektu

  Řešitel:

  Partneři:

  Finanční dotace:

  Termíny:

  Poskytovatel:

  Anotace projektu

  Projekt je postaven na myšlence dalšího vzdělávání osob se zájmem o problematiku současné experimentální biologie. Cílovým skupinám nabízí pohled na současné trendy a praktické kurzy, ve kterých si vyzkouší metody a techniky, které se pro řešení problémů používají.

  Cíl projektu

  Hlavním cílem projektu je rozšíření, zkvalitnění a modernizace odborné přípravy a vědecké výchovy v oblasti biofyzikálních metod studia biomolekul a dosáhnout tak zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje v jeho prioritních směrech (molekulární biologie, nanotechnologie, genomika a proteomika) a aplikačních oblastech (biotechnologie, biomedicína). Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím klíčových aktivit, včetně dvoufázových přednáškových a praktických kurzů, letní školy, pravidelných seminářů pro cílové skupiny akademických a vědeckých pracovníků a studentů s cílem zajistit průběžné zvyšování jejich kvalifikace pro moderní mezioborovou výuku a vědeckou výchovu, a popularizačních aktivit zaměřených na středoškolské pedagogy a studenty. Projekt přispěje k efektivnímu prohloubení znalostí a praktických profesionálních zkušeností, které budou využívány v základním a aplikovaném výzkumu, čímž se zvýší konkurenceschopnost pracovníků v mezinárodním měřítku.