Přehled semestrálních přednášek DMCC

Přednášející
Univerzita Název sem. přednášky
Stanislav Kozubek, Eva Bártová Masarykova universita, Brno
Molekulární fyziologie genomu
Stanislav Kozubek, Martin Falk Masarykova universita, Brno
Radiační biofyzika

Významné společné projekty a spolupráce DMCC s univerzitami

  1. Centrum struktury buněčného jádra v normě a patologii LC535 – řešitel koordinátor I. Raška, řešitelé S. Kozubek (BFÚ AV ČR), Kyra Michalova (LF UK), Michal Kozubek (FI MU), 2 společné publikace
  2. Centrum monoklonální gamapatie a mnohočetného myelomu LC06027 – řešitel R. Hájek, spoluřešitelka E. Bártová (BFÚ AV ČR)
  3. Další spolupráce: Mgr. P. Matula, Ph.D. – zabezpečení analýzy obrazu (5 společných publikací)

Graduovaní studenti vzdělaní v Laboratoři molekulární cytologie a cytometrie

vedoucí práce (VP), odborný konzultant (K)

Barbora Malyšková

Ph.D.-running: Epigenetické procesy probíhající během reparace DNA (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Mgr.-2016: Morfologie jaderné laminy a funkce jaderných laminů při reparaci DNA (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Bc.-2014 Epigenetické procesy probíhající během reparace DNA (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Alena Kovaříková

Ph.D.-running: Epigenetické procesy během reparace DNA (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Michal Franek

Ph.D.-running: Epigenetické řízení unikátních vlastností kmenových buněk(VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.) 

Mgr.-2014: Dynamická plasticita epigeneticky významných proteinů u embryonálních kmenových buněk (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Bc.-2012: Histonový kód a jeho funkční význam (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Jana Suchánková

Ph.D.- running: DNA reparace a epigenetické procesy u embryonálních kmenových buněk (VP -doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Mgr.-2013: Reparace DNA a epigenetické procesy (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Bc.-2011 Epigenetika jadérka(VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Petra Sehnalová

Bc.-2010: Dynamika ve struktuře chromatinu studovaná pomocí FRAP techniky (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Mgr.-2012: Studium dynamiky proteinů u embryonálních kmenových buněk pomocí FRAP techniky (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Ph.D.- running: Využití technik pokročilé konfokální mikroskopie a FRAP analýzy při studiu struktury a dynamiky chromatinu (VP)

Martina Nemčeková

Mgr.-2016: Epigenetika myších embryonálních kmenových buněk v průběhu neurální diferenciace (VP-Mgr. Jana Krejčí, Ph.D.; K-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Bc.-2013: Porovnání fyziologických a epigenetických charakteristik embryonálních kmenových a indukovaných pluripotentních buněk (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Tereza Hrušková

Mgr. -2015: Úloha proteinu Oct4 v odpovědi na poškození DNA u embryonálních kmenových buněk (VP-Mgr. Lenka Stixová, Ph.D.;K-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Bc.-2013: DNA reparace a epigenetické procesy u embryonálních kmenových buněk (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Terézia Přikrylová

Bc.- 2012  Plasticita chromatinu a epigenetika embryonálních kmenových buněk (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Mgr.-2014: Jaderný profil vybraných proteinů asociovaných s chromatinem závislý na fázích buněčného cyklu (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Daniel Depeš

Bc.- 2014: Epigenetické znaky apoptotických buněk (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Markéta Hájková

Bc.- 2012: Studium epigenetických změn u lidských embryonálních kmenových buněk (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Veronika Foltánková

součástí disertační práce článek Foltánková et el. (2012) - vypracováno v DMCC pod vedením Evy Bártové, + Foltánková et al. 2013a, Foltánková et al. 2013b

Radka Uhlířová

Mgr. (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Bc. (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Alžběta Jugová

Mgr.- 2012 Studium epigenetických změn u leukemických buněk a buněk mnohočetného myelomu (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Bc.- 2009 Vliv inhibitorů histonových deacetyláz a DNA methyltrasferáz na strukturu a funkce chromatinu (VP-doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Soňa Legartová

Ph.D. -2014 Jaderně topografická analýza teritoria chromozomu 1 a lokusu 1q21 v buňkách mnohočetného myelomu pomocí konfokální mikroskopie s vysokým rozlišením (VP-doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.;K- RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Mgr. -2008 (VP- Mgr. Jana Krejčí, Ph.D.;K- RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Gabriela Galiová-Šustáčková

Ph.D.-2009 Prostorové uspořádání genomu v buněčných jádrech člověka, vyšších primátů a dalších živočišných druhů (VP-doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.;K- RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Mgr.- 2004 Izolace DNA z PAC a BAC klonů Escherichia coli a její využití při vizualizaci genů metodou Fluorescenční In Situ Hybridizace

Bc.-2002

Andrea Harničarová-Horáková

Ph.D.-2008 Nuclear topography and transcriptional activity of the c-myc gene during enterocytic differentiation (VP-doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.;K- RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)

Kateřina Buchníčková

Mgr.-2001, (K- RNDr. Eva Bártová, Ph.D.)