Skupina struktury a funkce buněčného jádra

Vedoucí: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.

E-mail:bartova@ibp.cz; Tel.: +420 5 41517141

 

 

Oddělení molekulární cytologie a cytometrie se zabývá studiem struktury buněčného jádra a procesy, které v něm probíhají. Zaměřujeme se především na studium jaderných struktur, které hrají důležitou úlohu při transkripci anebo opravě DNA. Dalším okruhem výzkumu v naší laboratoři je studium epigenetických procesů probíhajících v buněčném jádře, se zaměřením na post-translační modifikace histonů (PTM). Studujeme například regulační úlohu PTM histonů při transkripci ribosomálních genů a řešíme změny v histonovém kódu v důsledku ovlivnění genomu pomocí inhibitorů enzymů, které jsou zodpovědné za zmíněné modifikace. Zaměřujeme se především na studium metylace nebo acetylace histonů. Vztah mezi strukturou a funkcí buněčného jádra zkoumáme molekulárně biologickými a proteomickými metodami. Navíc, konfokální mikroskopie s vysokým rozlišením a GFP technologie nám umožňují zkoumat jaderné procesy v živých buňkách, například během buněčné diferenciace. Velkou část našeho výzkum zaměřujeme na studium oprav DNA po poškození UVA nebo ionizujícím zářením u živých buněk. Pomocí UV laserů jsme schopni indukovat léze v DNA ve vybraných oblastech genomu (viz. obrázek), a tak sledovat jaké proteiny, či proteinové komplexy se oprav DNA účastní.

 

Vědečtí pracovníci:                  Postgraduální studenti                 Pregraduální studenti

doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.           Mgr.  Petra Řezníčková-Podloučková          Bc. Barbora Malyšková

Mgr. Jana Krejčí, Ph.D.                     Mgr. Jana Suchánková                                 Bc. Martina Nemčeková

Mgr. Lenka Stixová, Ph.D.                 Mgr. Michal Franek                          

Mgr.  Soňa Legartová, Ph.D.              Mgr. Alena Kovaříková

 

Technický pracovník                 

Bc. Jana Poláková                           

                                             

Facebook