Zaměstnanci oddělení Biofyzikální chemie a molekulární onkologie

Vedoucí oddělení

Vědečtí pracovníci

Odborní pracovníci

Doktorandi

Techničtí pracovníci

Studenti