Detekce poškození DNA a monitorování enzymatických přeměn DNA elektrochemickými metodami

Elektrochemické studie poškození DNA patří k tradičně úspěšným tématům bioelektrochemické školy BFÚ. Elektrochemické přístupy zde byly nedávno spojeny s enzymatickým štěpením DNA, což vyústilo k navržení metod citlivé detekce specifických poškození bází DNA a vypracování rychlých metod detekce aktivity enzymů, jako jsou nukleázy nebo DNA-ligázy, modifikujících nukleové kyseliny. Základní studií, která byla publikována v prestižním časopise Analytical Chemistry byla zahájena slibná spolupráce s britským partnerem zaměřená na další využití elektrochemie při studiu enzymatických aktivit rekombinantních proteinových konstruktů.

K. Cahova-Kucharikova, M. Fojta, T. Mozga, and E. Palecek, Use of DNA repair enzymes in electrochemical detection of damage to DNA bases in vitro and in cells. Analytical Chemistry 77, 2920-2927, 2005.

J. Vacek, K. Cahova, E. Palecek, D.R. Bullard, M. Lavesa-Curto, R.P. Bowater, and M. Fojta, Label-free electrochemical monitoring of DNA ligase activity. Analytical Chemistry 80, 7609-7613, 2008.