Citlivá a specifická analýza purinových nukleobází, jejich metabolitů a léků s využitím mechanicky zdrsněných uhlíkových elektrod

Tato práce vyústila ve významné zlepšení voltametrického stanovení derivátů purinu, jejich metabolitů a analogů používaných jako léky jejich přímou elektrochemickou oxidací. Na mechanicky zdrsněné uhlíkové elektrodě (na rozdíl od ostatních typů elektrod) bylo dosaženo vynikající separace oxidačních píků kyseliny močové, xanthinu, hypoxanthinu, adeninu, guaninu, allopurinolu a oxopurinolu jednak od sebe, a jednak od signálů interferujících látek, které se v biologických matricích (jako je moč) běžně vyskytují. To umožnilo vysoce selektivní detekci těchto látek ve směsích, sledování jejich následných enzymatických přeměn, stejně jako stanovení v klinickém materiálu. Zde navržené elektrochemické postupy se jeví jako výhodnější ve srovnání s ostatními analytickými technikami, které jsou obecně časově náročnější a dražší.

S. Hason, S. Stepankova, A. Kourilova, V. Vetterl, J. Lata, M. Fojta, and F. Jelen, Simultaneous Electrochemical Monitoring of Metabolites Related to the Xanthine Oxidase Pathway Using a Grinded Carbon Electrode. Analytical Chemistry 81, 4302-4307, 2009.

S. Hason, V. Vetterl, F. Jelen, and M. Fojta, Improved sensitivity and selectivity of uric acid voltammetric sensing with mechanically grinded carbon/graphite electrodes. Electrochimica Acta 54, 1864-1873, 2009.

S. Hason, L. Fojt, P. Sebest, and M. Fojta, Improved Electrochemical Detection of Purine Nucleobases at Mechanically Roughened Edge-Plane Pyrolytic Graphite Electrode. Electroanalysis 21, 666-670, 2009.