Detecting DNA hybridization and damage

Publikace: ANALYTICAL CHEMISTRY 73, 74A-83A Autoři: Palecek, E., Fojta, M. Rok: 2001

Abstrakt