Citovanost v oboru biofyzika

Vzhledem k odlišné náročnosti různých vědních oborů a odlišným zvyklostem při zveřejňování výsledků výzkumu, je vhodné porovnávat výsledky institucí nebo týmů vždy uvnitř příslušného oboru. Pro náš ústav je to tedy obor "biofyzika". Předpokládejme, že ústavy obsahující biofyziku ve svém názvu, se zabývají podobnými tématy a jsou tedy porovnatelné.  Analýzu jsme učinili následujícím způsobem.

V databázi WoS byly nalezeny práce institucí, které mají ve svém názvu "biophys"  (sg=biophys or og=biophys). Pro analýzu jsme vzali rok 2006. Publikace z tohoto roku už mají dostatek citací pro analýzu (počty citací v roce 2007 se už podstatně snižují) a současně je tento rok co nejblíže současnosti. Byly hodnoceny pouze práce typu "article" a "review" (vyloučili jsme méně významné příspěvky typu "editorial" nebo "proceeding"). 

Pro uvedený rok bylo nalezeno přes 8800 publikaci, na kterých se účastnily instituce zabývající se biofyzikou.  Jak je zdůvodněno na našem WEBu pod heslem "Nejcitovanější publikace ústavu", důležité jsou vlastní publikace, tj. takové, v nichž je korespondující autor z instituce zabývající se biofyzikou. Tyto práce jsme nalezli tak, že jsme postupně vyexportovali všech 8800 publikací do "Marked listu" a následně do souboru v Excelu, kde pod sloupcem RP byl hledán termín "biophys". Takto jsme našli pro daný rok všechny vlastní publikace všech institucí zabývajících se výzkumem v oblasti biofyziky - bylo nalezeno 3800 publikací. Tyto publikace byly roztříděny podle počtu citací do skupin po 200 publikacích. V první skupině byly počty citací 450-51, ve druhé 51-33, ve třetí 32-25, ve čtvrté 25-20, atd, až od 16. skupiny byly počty citací rovny nule. Počty publikací v jednotlivých skupinách pro různé země jsou uvedeny na dvou obrázcích, v nichž jsou zároveň také uvedeny celkové počty zveřejněných publikací v roce 2006 a % publikací v 6-ti nejlepších (nejvíce citovaných) skupinách.  

BFÚ je v oboru biofyzika dominantní výzkumná organizace v ČR.  V roce 2006 publikoval BFÚ 59 vlastních prací, zatímco další instituce zabývající se biofyzikou (biofyzikální ústavy universit) publikovaly těchto prací pouze 10. Místo ČR jsme proto použili výsledky BFÚ (rozdíl není velký).  Jestliže pak lze použít citovanost jako kriterium kvality výsledků, můžeme si podle následujících obrázků sestavit pořadí zemí podle kvality jejich biofyzikálních institucí. Jak vidíme, v pořadí zemí podle počtu vysoce citovaných vlastních publikací zajišťuje BFÚ pro Českou republiku v oboru biofyzika významné místo.

Na obrázcích jsou zobrazeny citační spektra, tj. počty publikací normované na celkový počet publikací dané země  v závislosti na počtu citací (na ose x jsou uvedeny pořadové čísla skupin jak bylo popsáno výše).  Podíl publikací v nejvíce citovaných 6-ti skupinách z celkového počtu publikací dané země (obor biofyzika, rok 2006) je uveden vlevo nahoře. V následující tabulce je uvedeno pořadí zemí podle počtu publikací v nejcitovanější oblasti při normování na celkový počet publikací dané země, na obyvatele nebo na jednotku HDP.

Tabulka č. 1.  Pořadí zemí podle počtu nejcitovanějších prací v oboru biofyzika za rok 2006 při normování na celkovy počet prací, na obyvatele a na jednotku HDP

Č. Země Pub  Pub Pomer Země Pub Obyv Pub/obyv   Země Pub HDP/obyv Pub/HDP
    celk cit %   cit [mil]       cit tis. US$  
1 switzerland 38 28 73,68 sweden 61 9,1 6,70   sweden 61 43,7 0,153
2 usa 1383 671 48,52 switzerland 28 7,6 3,68   czech rep (BFU) 21 18,2 0,110
3 sweden 127 61 48,03 finland 13 5,3 2,45   switzerland 28 63,5 0,058
4 england 92 40 43,48 usa 671 307 2,19   finland 13 44,6 0,055
5 finland 30 13 43,33 czech rep (BFU) 21 10,5 2,00   hungary 7 12,9 0,055
6 germany 369 158 42,82 germany 158 82 1,93   usa 671 45,9 0,048
7 austria 20 8 40,00 canada 43 33 1,30   germany 158 40,8 0,047
8 netherland 52 19 36,54 netherland 19 17 1,12   poland 19 11,3 0,044
9 spain 14 5 35,71 austria 8 8,2 0,98   iran 11 4,4 0,038
10 czech rep (BFU) 59 21 35,60 hungary 7 9,9 0,71   canada 43 39,6 0,033
11 japan 74 26 35,14 england 40 61 0,66   netherland 19 48,2 0,023
12 canada 126 43 34,13 israel 4 7,2 0,56   austria 8 45,7 0,021
13 italy 75 23 30,67 poland 19 38 0,50   india 25 1,03 0,021
14 brazil 46 12 26,09 italy 23 58 0,40   israel 4 26,9 0,021
15 france 97 24 24,74 france 24 62 0,39   england 40 35,2 0,019
16 iran 55 11 20,00 japan 26 127 0,20   italy 23 35,4 0,011
17 israel 21 4 19,05 iran 11 66 0,17   france 24 42,4 0,009
18 china 164 31 18,90 spain 5 40 0,13   brazil 12 8,2 0,007
19 hungary 38 7 18,42 brazil 12 199 0,06   china 31 3,7 0,006
20 poland 114 19 16,67 russia 5 140 0,04   japan 26 39,7 0,005
21 india 212 25 11,79 china 31 1339 0,02   russia 5 8,7 0,004
22 russia 190 5 2,63 india 25 1156 0,02   spain 5 32 0,004

Počet obyvatel je v milionech, HDP je tis. US$